Biztosítási jog

Biztosítási jog

Mediáció

Mediáció

Munkajog

Munkajog

Családjog

Családjog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Társasági jog

Társasági jog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Végrendelet


Aki nem a törvényes öröklési rendre akarja bízni e kérdés rendezését, az élhet a végintézkedés szabadságával. Ennél fogva az örökhagyó végrendeletével maga határozhatja meg leendő örököseit.
A végrendelkezés egyszerűnek tűnik, de a látszat ez esetben is csal, mivel a végrendeletet a törvény által előírt szigorú szabályok betartásával kell megtenni annak érdekében, hogy az érvényes legyen, azaz kiváltsa a kívánt joghatásokat.

Az örökhagyó a legkönnyebben közvégrendeletet vagy írásbeli magánvégrendeletet tehet. Közvégrendeletet közjegyző vagy bíróság előtt lehet tenni. A vak, az írástudatlan, illetve az aki olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van, továbbá a 14 és 18 év közötti személy csak közvégrendeletet tehet.

A végintézkedés másik egyszerű formája az írásbeli magánvégrendelet. Ez viszont csak akkor érvényes, ha a végrendeletből kiderül annak végrendeleti minősége (a végrendelet szó feltüntetése), a végrendelet keltének helye és ideje, továbbá az, hogy az örökhagyó szellemi képességeinek birtokában, józan megfontolás után, idegen befolyástól mentesen végrendelkezik.
A végintézkedést csak olyan nyelven lehet érvényesen megtenni, amelyet a végrendelkező ért, és amelyen írni, illetőleg olvasni tud. Ez alól kivételt képez, azaz érvénytelenséghez vezet a gyorsírással vagy a közönséges írástól eltérő egyéb jel- vagy számjegyírással készült magánvégrendelet. Érdemes megjegyezni, hogy a gépírás akkor sem számít saját írásnak, ha magától a végrendelkezőtől származik.

Szükséges továbbá, hogy a végrendelkező a végrendeletét az elejétől végig maga kézzel írja és aláírja, vagy ha géppel írja azt meg, két tanú együttes jelenlétében írja alá, vagy ha azt már aláírta, az aláírást két tanú előtt a magáénak ismerje el. Fontos követelmény, hogy a több különálló lapból álló írásbeli magánvégrendelet csak akkor érvényes, ha minden lapját ellátták folyamatos sorszámozással. Mindkét esetben a végrendelkező és a tanúk is - e minőségük, nevük, lakcímük, személyi igazolványuk száma feltüntetésével – minden oldalt aláírásukkal látnak el.  Az írásbeli magánvégrendelet érvényességének nem feltétele, hogy a tanú a végrendelet tartalmát ismerje, vagy tudjon arról, hogy végrendelet tételénél működött közre. Az írásbeli magánvégrendelet érvénytelen, ha a tanú a végrendelkező személyazonosságának tanúsítására nem képes, illetve 18 év alatti személy, továbbá ha cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll vagy írástudatlan.

Lehetőség van továbbá arra is, hogy az örökhagyó a végrendeletét aláírja és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél - végrendeletként feltüntetve - személyesen letétbe helyezze.