Ingatlanjog

Ingatlanjog

Mediáció

Mediáció

Munkajog

Munkajog

Családjog

Családjog

Társasági jog

Társasági jog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Biztosítási jog

Biztosítási jog

A társasházak adózásaElső lépésként azt kell tisztázni, hogy a társasház – amennyiben adókötelezettsége keletkezik, akkor be kell, hogy jelentkezzen az illetékes elsőfokú adóhatóságnál. Bejelentési kötelezettségét az erre szolgáló nyomtatványon teljesítheti, amely beszerezhető az adóhivataltól, de letölthető annak internetes honlapjáról is. A bejelentési kötelezettség jogszerű teljesítésére az adókötelezettség keletkezésétől számítóan 15 nap áll rendelkezésére a közösségnek. Az adóhatóság által megállapított adószám birtokában végezhető a bérbeadási tevékenység. A társasház-közösség tagjai a közös név alatt megszerzett jövedelem után a személyi jövedelemadó törvény előírásai szerint adóznak, még akkor is, ha nem csupán magánszemélyek a tagjai, hanem például gazdasági társaság is, de igaz ez akkor is, ha magánszemély tagja egyáltalán nincs is a társasháznak. Az adózás alapját a könyvelés képezi, amelyben a társasház valamennyi bevételét szerepeltetni kell. Kivételt ez alól az egyes külön adózó jövedelmek képeznek, és a személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében ide tartozik az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem is.

A társasház esetében ezen a jogcímen megszerzett jövedelem utáni adót ugyan úgy kell megállapítani, mintha a bérleti szerződés alanya magánszemély lenne. Ennek értelmében a bevétel egésze jövedelemnek minősül, mely után 25 százalékos mértékű adót kell fizetni. Amennyiben kifizetőnek minősülő személynek – például egyéni vállalkozónak - , vagy egyéb szervezetnek történik a bérbeadás, akkor a kifizető kötelezettsége az adó levonása, és ebben az esetben a társasházat külön adókötelezettség nem terheli. A levont adó összegéről a kifizető igazolást kell hogy adjon a társasház részére. Amennyiben magánszemélynek, esetleg külföldinek adják ki az ingatlant, abban az esetben a fenti mértékű adót a társasháznak kell befizetnie negyedévenként, a negyedévet követő hónap 12-éig.  Azt, hogy a megszerzett bevételnek mi lesz a sorsa, a közösség  döntésén múlik. Fontos azonban kiemelni, hogy ha úgy határoznak, hogy felosztják azt maguk között, az így kapott összeget további adó már nem terheli a magánszemély tulajdonostársak vonatkozásában. Az általános forgalmi adó szempontjából az ingatlan bérbeadása – a tevékenység speciális jellegére tekintettel – adómentességet élvez. Ebből az következik, hogy nem feltétlenül kötelező a számla kiállítása a bevételről, ha gondoskodnak más, az ügylet teljesítését igazoló okirat kiállításáról.  Az adómentességre tekintettel általános forgalmi adó bevallási kötelezettség sem terheli a társasházközösséget. A társasházat is megilleti azonban az a jog, hogy adókötelessé tegye a bérbeadási tevékenységet, ez esetben a kijelölt képviselő útján tesz eleget az adózással kapcsolatos kötelezettségeinek. Kijelölés hiányában a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostársat terhelik a kötelezettségek.