Ingatlanjog

Ingatlanjog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Mediáció

Mediáció

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Munkajog

Munkajog

Családjog

Családjog

Társasági jog

Társasági jog

Röviden... - 2009.07.03.

Azt hallottam, hogy a 2009. július 1-től a családi pótlékot után is adót kell fizetni. Jelenleg semmiféle más jövedelmem nincs, mint ez, és végén adóbevallást kell adnom, és adót kell fizetnem?

Az adótörvények módosítása következtében a családi pótlék valóban kikerült az adómentes bevételek közül. Ez azonban nem jelenti azt, hogy automatikusan adókötelezettség terheli, ugyanis a törvény ezt a bevételt „adóterhet nem viselő járandóság”-ként nevesíti. E szerint ha van egyéb jövedelme, akkor az adó kiszámításánál figyelembe kell venni a családi pótlékot is, de az arra eső adó (hasonlóan a nyugdíjhoz) az összes adófizetési kötelezettség összegéből levonható. Így ha más összevonás alá eső jövedelemmel nem rendelkezik, akkor önmagában a családi pótlék után nem kell adót fizetnie és nem kell bevallania.

A testvéremmel örököltünk édesapánk után egy családi házat, melynek értékét 12.000.000 forintban állapították meg. A házat azonban 10.000.000 forint erejéig jelzálogjog terheli, mely szintén a mi „örökségünk”. Ha ezt ki akarjuk fizetni, akkor el kell adnunk az ingatlant. Hogyan alakul az adófizetési kötelezettségünk, azaz elszámolhatjuk-e a bevétellel szemben költségként a megfizetett jelzálogot?

A jogszabály értelmében örökölt ingatlan értékesítésekor az ingatlan megszerzésére fordított összegnek a hagyaték „tiszta” értéke számít, melynek megállapításakor a hagyatékot terhelő jelzálogot figyelembe veszik csökkentő tényezőként. Ennek értelmében az Önök által örökölt ingatlan „tiszta” értéke – ha más teher nincs – 2.000.000 forint, azaz ezt az összeget vehetik figyelembe értékesítéskor a jövedelem megállapításakor. Annak ellenére, hogy tehermentesítik az ingatlant, ez a költség nem vehető figyelembe az adókötelezettség megállapításánál, ugyanis további költségként csak az értéknövelő beruházások, illetve az átruházással kapcsolatban felmerült kiadásokat engedi figyelembe venni a személyi jövedelemadóról szóló törvény. Esetükben – hacsak vissza nem utasítják az örökséget – az ingatlan eladásakor olyan összeg után is lesz adófizetési kötelezettségük, mely nem marad Önöknél.

Alkalmi munkavállalóként dolgozom. Jogosult vagyok-e ennek alapján egészségügyi ellátásra?

Az alkalmi munkavállaló önmagában erre a jogviszonyára tekintettel nem jogosult az egészségügyi ellátás igénybe vételére. Ha tehát egyéb jogcímen nem veheti igénybe azt – például nyugdíjasként, vagy szociálisan rászorultként – akkor be kell jelentkeznie az állami adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványom, és fizetnie kell a havi 4500 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot.