Társasági jog

Társasági jog

Munkajog

Munkajog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Mediáció

Mediáció

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Családjog

Családjog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Zéró Tolerancia

Bővebben arról van szó, hogy a Rendőrség a hagyományos Spiratest típusú alkoholszondát és a Lion Alcometer SD-400 típusú kézi elektromos alkoholmérő berendezést használja az alkoholfogyasztás helyszíni ellenőrzésére, illetve bizonyítására. A „bajok” akkor kezdődnek amikor a Spiratest alkoholszonda belseje a rajta átfújt levegő alkoholtartalmától sárgáról zöld színűre változik. A cső a mintavétel során, annak eredményétől függetlenül, a kémiai reakció hatására felforrósodik, amellyel ellenőrizni lehet, hogy a mintaadás megfelelő-e. Ha a cső nem forrósodik át, akkor a mintaadó nem rendeltetésszerűen fújja a szondát, és ez lehetőséget ad további kényszerintézkedés, például vér- és vizeletminta vételre történő előállításra is. Amennyiben felmerült az alkoholfogyasztás gyanúja, de a vezető magatartása nem utal nyilvánvalóan súlyosabb alkoholos befolyásoltságra, az alkoholszonda csak kis mértékben színeződik el, illetve az elektromos alkoholmérő berendezés 0,5 mg/l-t meg nem haladó értéket mutat, az ellenőrzött személyt az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyilatkoztatni kell az alkoholfogyasztásról. Amennyiben az elkövető nyilatkozik, ellene ez alapján szabálysértési feljelentést kell tenni. A rendőri intézkedés során ebben az esetben a vezetői engedélyt el kell venni,  100.000 Ft-ig terjedő pénzbírság kiszabására és járművezetéstől eltiltásra van lehetőség.

Amennyiben az alkoholszonda jelentős mértékben elszíneződik, vagy az elektromos szonda mérési eredménye 0,5 mg/l-t meghaladó értéket mutat, az intézkedés alá vont személyt egy harmadik fajta Alcomat típusú mérő készülékkel végzett légalkoholvizsgálat céljából a rendőri szervhez elő kell állítani. Ha a hitelesített eszközzel végzett ellenőrzés eredménye is 0,5 mg/l-t meghaladó értéket mutat, az alkoholos befolyásoltság mindenképpen megállapítható és emiatt büntetőeljárást kell kezdeményezni a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekmény elkövetése miatt.
Amennyiben a vizsgálatra egyéb okok – például a szemmel látható súlyos alkoholos befolyásoltság, a mintaadás megtagadása, vagy ha annak eredményét az ellenőrzött személy nem fogadja el - miatt nincs mód, az elkövetőt vér- és vizeletminta-vétel céljából elő kell állítani. A vezetői engedélyt ebben az esetben el kell venni.

Nem változott a korábbi szabályozás a 0,1 mg/l-t meg nem haladó légalkohol koncentráció esetén, ugyanis az igazságügyi orvosszakértői gyakorlat alapján önmagában ez az eredmény nem bizonyítja az alkoholfogyasztás tényét, ezért az alkoholfogyasztásra utaló egyéb adat (pl. tanúvallomás) hiányában eljárás nem kezdeményezhető, és nem lehet a vezetői engedélyt sem elvenni.