Munkajog

Munkajog

Mediáció

Mediáció

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Családjog

Családjog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Társasági jog

Társasági jog

Röviden... - 2008.10.10.

A közös tulajdonú ingatlanban meglévő tulajdoni hányadát Önnek jogában áll szabadon értékesítenie. Abban az esetben, ha kívülálló személytől – tehát nem a tulajdonostársától – érkezik az ingatlan megvételére szóló ajánlat, Önnek az ajánlat elfogadása előtt értesítenie kell a tulajdonostársát, mert neki elővásárlási joga van, a törvény szerint. Abban az esetben, ha a tulajdonostársa az ajánlatot elfogadja, jogában áll az Ön tulajdonrészét megvásárolni, s ez esetben Önnek kötelezettsége azt a számára eladni. Ha a tulajdonostársa az ajánlatot nem fogadta el, akkor Ön jogosult a tulajdonrészét a kívülálló személy ajánlattevőnek értékesíteni.  Lehetősége van továbbá arra, hogy a bíróságtól kérje a közös tulajdon megszüntetését.

Szülői ingatlant örököltem és hagyatéki eljárásnál elajándékoztam azt a gyermekeimnek, csak haszonélvezetre tartottam igényt, de azóta a férjem meghalt, a saját ingatlanunkból én csak haszon élvezetet kaptam, mert a telket még nem közösen vásároltuk. Szeretném tudni, hogy az ajándékot vissza lehet-e venni? Ha igen, hogyan?
Az ajándékot Ön csak akkor követelheti vissza, ha az alábbiak közül, valamelyik eset bekövetkezett:
1. Ha a megajándékozott gyermekei az Ön vagy az Ön közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követtek el,  az ingatlant vagy annak ellenértékét (árát) visszakövetelheti. Ebben az esetben sem követelhető vissza azonban az ajándék, ha Ön a sérelmet megbocsátotta,  például jelentős ideig nem követelte azt vissza.
2. Ha Ön az ajándékot valamilyen jelentős feltevés – amely több, mint pusztán reménykedés – bekövetkezésére alapozva adta, s ez utóbb véglegesen meghiúsult. Ebben az esetben az ajándékozás körülményei döntik el, hogy erre hivatkozva lehet-e élni a visszakövetelés kivételes jogával.

Szüleinktől örökölt házban Bátyánk lakik, aki a   részünket sem  megváltani nem akarja, sem értékesíteni nem hajlandó.  Mit tehetnénk hogy a megörökölt tulajdonunkat használni vagy értékesíteni tudjuk?”
A közös tulajdonukban lévő ingatlanjuk tekintetében, mindegyik tulajdonostársat megilleti az ingatlan használatának joga, ugyanakkor azt egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a másik tulajdonostárs jogainak és törvényes érdekeinek a sérelmére. Leveléből nem derült ki, hogy a testvér tulajdonostárs milyen megállapodás, s jog alapján gyakorolja a használat jogát az egész ingatlan felett. A tulajdonostársak megállapodhatnak egymással a használat jogának gyakorlása tekintetében.   Ami az Ön tulajdonrészének értékesítését illeti, arra vonatkozóan a törvény szerint Ön bármikor jogosult. Amennyiben kívülálló személytől kap vételi ajánlatot, azt közölnie kell a tulajdonostársával (testvér), s ha ő azt nem fogadja el, abban az esetben Ön jogosult elfogadni az ajánlatot.  Lehetősége van továbbá arra, hogy a bíróságtól kérje a közös tulajdon megszüntetését.

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai