Munkajog

Munkajog

Társasági jog

Társasági jog

Mediáció

Mediáció

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Családjog

Családjog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Röviden... - 2008.11.15.

Módosíthatja-e a munkaszerződésemet – ezen belül a munkakörömet - a munkaadóm a hozzájárulásom nélkül?
Nem, mivel a törvény kimondja, hogy a munkaszerződést csak a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezése módosíthatja.

El kívánom adni a lakásomat. Milyen költségeket érvényesíthetek az adó kiszámítása során?
A személyi jövedelemadó törvény értelmében adófizetési kötelezettsége csak a jövedelme után keletkezik. A jövedelem számításánál a bevételből – azaz az ingatlan eladási árából – levonható a lakás beszerzési ára, a megszerzéssel kapcsolatos költségek (pl. ügyvédi díj, illeték ). Költségként tudja még érvényesíteni a lakással összefüggésben felmerült értéknövelő beruházások összegét is.  Ez utóbbi összegébe a rendszeres karbantartással összefüggő költségek azonban nem tudhatók bele, csak azok a ráfordítások, amelyek következtében az ingatlan forgalmi értéke nő (pl. alapterület növelése, komfortfokozat emelése). Az ingatlan értékesítésével összefüggésben felmerülő költségek – pl. hirdetési díj – szintén elszámolhatóak. Valamennyi költség érvényesítésének feltétele, hogy azok felmerülését bizonylattal tudja igazolni.

Elbirtokolhatok-e a szomszédom telkéből egy kisebb részt, amit ő nem használ?
Nem, csak abban az esetben, ha a föld megosztható, melyre adott esetben az önkormányzat műszaki osztálya tud választ adni.

Bérleti szerződést kötöttem 2008. december 31-ig. A bérbeadóm a szerződést felmondta, mert másképp kívánja az ingatlant hasznosítani. Mit tegyek?
Határozott időre kötött bérleti szerződést a felek a határidő előtt rendes felmondással nem szüntethetik meg. A bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, de csak akkor, ha a Bérlő az ingatlant nem rendeltetésszerűen használja, azt szándékos cselekményével súlyosan károsítja, illetve a bérleti díjat vagy a közüzemi költséget a felszólítás ellenére sem fizeti meg. Adott esetben kérheti a bérleti jogviszony 2008. december 31-ig történő fenntartását, ha ez már kivitelezhetetlen, akkor végső soron kártérítési igénnyel léphet fel a bérbeadóval szemben.

Új építésű ingatlant vásároltam, de azt nem az eladó építette, hanem egy általa megbízott vállalkozó. Az ingatlanban több hiba is van, de az eladó nem hajlandó ezt elismerni, azt mondja ezért a vállalkozó felelős. Valóban így van?
Nem, az eladó megrendelése alapján a kivitelezést végző vállalkozó felróható magatartásáért a vevő irányában az eladó felelősséggel tartozik. Az eladónak ebben az esetben nemcsak azt kell bizonyítania, hogy saját maga úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható, hanem azt is, hogy a vele közvetve vagy közvetlenül jogviszonyban álló közreműködői (a vállalkozó) is.

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai