Munkajog

Munkajog

Társasági jog

Társasági jog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Mediáció

Mediáció

Családjog

Családjog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Házassági vagyonjogi szerződés

A házassági vagyonjogi szerződés lényege tehát, hogy a szerződést megkötő felek valamilyen irányban, vagy valamilyen módon eltérnek azoktól a törvényben rögzített szabályoktól, amelyek különben a szerződés hiányában rendeznék az egymás közötti gazdasági, vagyoni kapcsolataikat. A házastársak között vagyonjogi szerződéssel akár a teljes vagyon elkülönítés is megvalósítható akár a házasságkötés előtt, akár a házasságkötés után kötött szerződésükben. A szűkebb értelemben vett vagyonjogi szerződésnek azt tekintjük, melyet a felek szerződéses akarata hoz létre, tehát mind megkötésére, mind például a megtámadására a Polgári Törvénykönyvünk rendelkezéseit kell alkalmazni. A szűk értelemben tárgyalt vagyonjogi szerződés időbeli hatálya a házassági életközösség idejére terjed ki, tartalmát tekintve pedig szinte bármiről rendelkezhetnek a szerződő felek, amiről csak akarnak. Csak példálódzó jelleggel soroljuk fel, hogy a közös és külön vagyon meghatározásán túl a szerződés kiterjedhet a közös lakás használatára, az egyik alvagyonból a másik alvagyonba történt beruházásokra, a fenntartási és kezelési költségekre, a közös életvitel körében elhasznált vagy felélt különvagyon pótlására, a megtérítési igényekről történő lemondásra, a tulajdonszerzés arányainak a meghatározására stb.

A házassági vagyonjogi szerződés tágabb értelemben vett fogalma magában foglalja a házastársak egymás közötti, egyszeri szolgáltatásra irányuló adásvételi, csere, ajándékozási és kölcsönszerződését, valamint olyan megállapodásokat is, amelyek a házastársak vagyoni viszonyait a Csjt. vagyonjogi rendszerével összhangban szabályozzák.

Hogy milyen alakszerűségek szükségesek a szerződés érvényességéhez, hova menjünk, ha ilyen szerződést szeretnénk társunkkal kötni? A hatályos szabályozás a házastársak egymással szembeni és a harmadik személy hitelezőknek a házastársakkal szembeni védelme érdekében a szerződésnek jogi képviselő által ellenjegyzett magánokiratba, vagy közokiratba – olyan irat, amelyet a bíróság, közjegyző, közigazgatási szerv a saját eljárása során állított ki meghatározott formában - foglalásához köti mind a szűk, mind a tágabb értelemben vett szerződések tekintetében.