Ingatlanjog

Ingatlanjog

Munkajog

Munkajog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Mediáció

Mediáció

Társasági jog

Társasági jog

Családjog

Családjog

Építési szabályok változása

Új ház építésekor, vagy egy otthon átalakításakor bizonyosan a legfontosabb kérdés az építési engedély megszerzése. 2008-tól csökkent az építési engedélyhez kötött munkálatok száma, és több építési munkálathoz csak bejelentési kötelezettség járul.

2007-ben például még a 10 köbméteresnél kisebb fürdőmedence, a kerti homokozó, a síremlék, napkollektor vagy az építmény homlokzatán elhelyezett szellőző szerelvénye is engedélyköteles volt.

2008-tól már nem kell sem engedélyt kérni, sem bejelenteni a telek határain, valamint a telek területén kerítés építését, a talapzatával együtt 3 méternél alacsonyabb szobor, a kerti épített tűzrakó hely, a közműpótló (például házi szennyvíztisztító), 100 négyzetméternél kisebb fóliasátor, vagy a 20 négyzetméternél kisebb alapterületű lábon álló kerti tető felhúzását. Ugyanez vonatkozik például a 10 négyzetméteres vagy annál kisebb bruttó alapterületű és 2,5 méteres vagy annál kisebb építménymagasságú, huzamos emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodására szolgáló építményre, a rendezett terepszinttől számított 1 méteres, vagy attól alacsonyabb támfalra, de a törvény még a szelektív hulladékgyűjtőre, kerékpártartóra, sőt a szőnyegporolóra is kitér.

Léteznek azonban olyan építmény-fajták, amelyek megépítésének nem előfeltétele az építési engedély megléte, azt csupán be kell jelenteni az illetékes hatóságnak. Ilyen például a 30 köbméteresnél nagyobb állandó, és a 60 köbméteresnél nagyobb szétszedhető kerti fürdőmedence, a 30 négyzetméteres vagy annál kisebb bruttó alapterületű, árusítás célját szolgáló kiskereskedelmi építmény építése, a 2 négyzetméteres felületnagyságot meghaladó reklám-, cég-, címtábla, illetve a háztartási célú kemence, húsfüstölő vagy jégverem.

Engedélyköteles építkezés esetén az építmény fekvése szerint illetékes építésügyi hatóság jár el, ezért az engedély iránti kérelmet is itt kell benyújtani az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Ezen ügyben a polgármesteri hivatal épületében általában az építési irodát vagy az építési ügyekkel foglalkozó ügyintézőt kell keresni.

Evidensnek tűnik, mégis sokan elmulasztják, hogy az építési engedélyt az elvégezni kívánt építési munka egészéreilletékbélyegről kérjék ki. A kérelemnek számos dolgot kell tartalmazni, úgymint az építtető nevét, címét és aláírását, a kérelemmel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát, a kérelem tárgyát annak rövid leírásával,- és természetesen a mellékleteket. Nem szabad megfeledkezni az sem, amely új lakóépület, valamint a rendeltetésszerű használatával összefüggő rendeltetésű új építmény építésére, illetőleg meglévő ilyen építmény bővítésére, átalakítására, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló engedély esetén tízezer forint.


Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai