Társasági jog

Társasági jog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Mediáció

Mediáció

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Családjog

Családjog

Munkajog

Munkajog

Alakítsunk telket

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény kimondja, hogy telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége és megközelíthetősége a jogszabályoknak és a szabályozási tervnek megfeleljen. A megközelíthetőség értelemszerűen alapvető szempont, vagyis a telket úgy kell alakítani, hogy a kialakuló telek köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető legyen. A kialakuló telek nagyságának el kell érnie a minimális teleknagyságot, melyet az adott területre érvényes helyi szabályok vagy országos érvényű szabályzatok jelölnek meg. Ha a meglévő telken korábban már történt beépítés, a telekalakítás csak akkor engedélyezhető, ha a megközelíthetőség és a minimális teleknagyság követelményén túlmenően a kialakuló telkek beépítettsége az építésügyi előírásoknak megfelel.

A telekalakítási engedély-kérelemhez jogszabályban meghatározott esetekben telekalakítási tervet kell készíttetni. A telekalakítással kapcsolatos telekalakítási terv készíttetése, továbbá a felmerülő költségek a telekalakítás kezdeményezőjét terhelik.

A telekalakítási eljárás egy többlépcsős, és illetékköteles építésügyi hatósági eljárás, melyet adott esetben elvi telekalakítási engedély beszerzése is megelőzhet, majd kedvező döntés esetén a földhivatalnál kell intézkedni a változások átvezetése iránt. A földhivatal elé az ügy általában csak akkor kerül, amikor a jogerős telekalakítási engedély alapján kérik a telekalakítás átvezetését. Abban a két esetben azonban, amikor az elvi telekalakítási engedélyt kötelező kérni, már az elvi telekalakítási engedély keltét és számát is be kell jegyezni az ingatlan-nyilvántartásba. Ennek érdekében az építésügyi hatóság keresi meg a földhivatalt, illetve törölteti az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést, ha az elvi telekalakítási engedély érvényességi ideje alatt telekalakítási engedély iránti kérelmet nem terjesztettek elő, vagy azt a hatóság jogerős és végrehajtható határozattal elutasította.

A telekalakítás átvezetése iránti kérelemhez a jogerős építésügyi hatósági engedély, az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változás átvezetéséhez pedig az ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz is szükséges. A vázrajzot mindazoknak alá kell írniuk, akik a változás alapjául szolgáló okiratot aláírják.

Az eljárás során legyünk figyelemmel az érintett ingatlanok számára is (például telekmegosztásnál hány külön ingatlanból keletkezik), mert ehhez igazodik a fizetendő díj mértéke. Abban az esetben, ha a telekalakítás tulajdonosváltozással is jár, ezt is megfelelően igazolni kell, illetve utaljunk ennek hiányára a kérelemben. Amennyiben a Kedves Olvasó úgy dönt, hogy telket kíván alakítani, az eljárás bonyolultságára való tekintettel ajánlatos előtte ügyvédhez fordulni.

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai