Munkajog

Munkajog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Mediáció

Mediáció

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Családjog

Családjog

Társasági jog

Társasági jog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Röviden... - 2008.09.26.

Elvesztettem az adókártyámat, tudom az adóazonosító számomat, ennek ellenére van teendőm?
Nem elég az adóazonosító ismerete, arról kell rendelkezni a szükséges igazolvánnyal is.
A pótláshoz szükséges a megfelelő nyomtatvány kettő példányos kitöltése (száma:08T34). Ez beszerezhető az adóhivatal ügyfélszolgálatain, vagy  letölthető a www.apeh.hu címről is. Eljárási illetéket fizetni kell, összege 2200 forint.

A férjemnek előző házasságából van egy lánya. A leányzó novemberben tölti be a 18. életévét, de még iskolába jár. Az iskola mellett viszont félállásban dolgozik. Szeretném megtudni, hogy ilyen feltételek mellett meddig kell a férjemnek a gyerektartást fizetnie?
A kiskorú gyermek tartásáról esetükben a bíróság határozatában foglaltak az irányadók. Továbbá: A továbbtanuló kiskorú jogosult tartásra; de abban az esetben, amennyiben a kiskorú saját jövedelemmel rendelkezik, köteles a háztartás költségeihez hozzájárulni. Amennyiben a hozzájárulása az eltartásának a költségét is fedezi, a tartásra kötelezett mentesülhet a fennálló tartási kötelezettsége alól. Ha a gyermek keresménye csak részben elégséges a költségek fedezésére, ezt a tényt mindkét szülő oldalán értékelni kell. A tartásdíj szükségességének, mértékének megállapítása során az eset összes körülményeit figyelembe kell venni, így a gyermek tényleges szükségleteit, az önálló jövedelme mértékét, s mindkét szülő körülményeit  is, egybevetve.

Mennyi a költsége egy házassági bontó (válás) pernek és .mennyi ideig tarthat míg kimondják a válást? Kell-e válási okot benyújtani,  és ha igen, ez befolyásolja-e a bírót az ítéletben?  Lehet-e, vagy szükséges eltartási szerződést kötni szülőnek gyermekével, ha igen mit kell, hogy tartalmazzon ezen szerződés?
A házassági bontóper költségeinek és az idejének a meghatározása – akár hozzávetőlegesen is – különösen az ügy körülményei ismeretének hiányában nem lenne felelős válaszadás a részünkről. Általánosságban véve: a per lefolyásának várható időtartama függ mind a házasfelek, mind a per egyéb résztvevőinek az eljárási cselekményeitől, s az adott ügy körülményeitől. Az eljárási illeték mértéke 12.000,- Ft.
A házasság felbontása iránt indított perben a bíróság az eset összes körülményei mérlegelésével, s a rendelkezésre álló bizonyítási eszközök, ill. bizonyítékok mérlegelése alapján dönt a házasság felbontása kérdésében. Az a házastárs, aki a házassága felbontását kéri a bíróságtól, meg kell hogy jelölje azokat az okokat, amelyek kérését megalapozzák – kivéve azt az esetet, amelyben a kérelmet a házastársak egyező akarat-nyilvánításukként nyújtják be.
A szülő a gyermekével köthet tartási szerződést. A szerződést írásba kell foglalni. A szerződő felek ellenkező rendelkezése hiányában, ez a tartási szerződés ingyenes. A szerződésben a lényeges körülményekről kell rendelkezni, így különösen a szerződő felek (szülő és gyermeke) személyéről, a szerződés tárgyáról, az esetleges ellenszolgáltatásról. Fontos tudni, hogy a kötelezett a jogosultnak mindazt köteles szolgáltatni, ami a megfelelő eltartásához szükséges – az eltartott körülményei alapján

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai