Mediáció

Mediáció

Munkajog

Munkajog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Társasági jog

Társasági jog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Családjog

Családjog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Termőföld 2008.08.19.


Régóta ismert a termőföldek és ingó vagyontárgyak közötti csereüzletek, valamint a termőföldet érintő ajándékozási szerződések problémája. Sok esetben ezek mögött az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok kijátszása húzódhatott. E törekvések elsősorban akkor voltak szembetűnőek, amikor kisebb értékű tartós fogyasztási cikk ellenében valósult meg termőföldszerzés, illetve az ajándékozás során mindenféle rokonsági vagy érzelmi viszony nélkül került ingyenesen a termőföld más tulajdonába.

A felek a cserével vagy az ajándékozással azért tudták megkerülni például a haszonbérlő, a feles bérlő, a részes művelő vagy a helyben lakó szomszéd elővásárlási jogának érvényesítését, mert az elővásárlási jog kizárólag az adásvétel során – a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kifüggesztett vételi ajánlat útján - alkalmazható. A cserénél és az ajándékozásnál az ilyen jogintézmény viszont szóba sem jöhetett.

A most életbe lépett törvényi rendelkezések szerint termőföldet ajándékozni csak házastársnak, egyenes ágbeli rokonnak, örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermeknek, továbbá közalapítványnak, önkormányzatnak vagy az államnak szabad, mindemellett megmarad természetesen az egyházi jogi személyek részére való ajándékozás lehetősége is.  Termőföldtulajdont csere jogcímen akkor lehet szerezni, ha a szerződésben a felek a föld kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget. Tehát cserélni termőföldet csak termőföldre szabad, és ezt is csak akkor, ha az egyik félnek már van azon a településen termőföldje, ahol most újabbat szerez, avagy az egyik cserélő félnek ott van  a bejelentett lakóhelye, amely település közigazgatási területén termőföldre tesz szert.

Tudni kell ezekkel összefüggésben, hogy a földhivatalok a bejegyzési eljárás során vizsgálni fogják, hogy a szerződések megfelelnek-e a törvényben foglalt új feltételeknek. Ezért  a benyújtott bejegyzési kérelmeknek tartalmazniuk kell a felek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a fenti feltételek fennállnak.  Ellenkező esetben csak a hiánypótlásra való felszólítás után folytatható az eljárás.

dr. Boros Andrea