Ingatlanjog

Ingatlanjog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Mediáció

Mediáció

Családjog

Családjog

Társasági jog

Társasági jog

Munkajog

Munkajog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Röviden... - 2008.06.27.

A Ingatlan adás-vételi szerződés bejegyzésének félreértelmezése kapcsán érkezett olvasói kérdéssel kapcsolatba röviden válaszolunk.
A levélben leírtak alapján, az iratanyag (kérelem, szerződés, egyéb iratok) és a földhivatal határozatának ismerete nélkül konkrét választ nem tudunk adni. Amit azonban érdemes tudni: a földhivatal minden esetben kérelem alapján jár el, melyet az Önök jogi képviselője töltött ki, illetve mellékelte hozzá az által elkészített és ellenjegyzett szerződést. Amennyiben a kérelem bármilyen okból alkalmatlan a bejegyzésre, a jogi képviselőt megfelelő határidő tűzésével hiánypótlásra szólítják fel. Ha a kérelem megfelel az Inytv. rendelkezéseinek, a bejegyzés megtörténik (és a levelükből ez valószínűsíthetően az Önök esetében is megtörtént), és az eljáró Körzeti Földhivatal tájékoztatja a bejegyzéssel érintetteket a jogorvoslati lehetőségekről, nevezetesen a fellebbezési jogukról (eljárási illeték, rendelkezésre álló fellebbezési határidő, hova és hány példányban kell benyújtani). Tehát a levelében említett 10.000 Ft fellebbezési eljárási illeték befizetését jogosan kérte a Földhivatal, amennyiben Önök a bejegyzéssel nem értettek egyet, és azzal kapcsolatban éltek jogorvoslati lehetőségükkel. Természetesen amennyiben a földhivatal hibázott a bejegyzési eljárás során, hibájukat javítani fogják és a bejegyzés az Önök eredeti kérelmének megfelelően fog megtörténni.

Egyesületet szeretnénk barátaimmal létrehozni. Mi szükséges ehhez?
Egyesület létrehozásához minimum 10 alapító tagra van szükség. Az alakuló gyűlésen az egyesület nevének és rövidített nevének, a székhelyének, a tisztségviselőinek (elnökség), és céljának kijelölése után az alapszabályt a tagoknak el kell fogadniuk. Az alapszabály részletesen rendelkezik az egyesület céljáról, a tagságról, a szervezetének, működésének, gazdálkodásának szabályairól. A nyilvántartásba vételhez szükséges a székhelyeként szolgáló ingatlan tulajdonosainak a hozzájáruló nyilatkozata, mely szerint beleegyeznek abba, hogy az egyesület székhelyeként azt bejelentse. A nyilvántartásba vételhez szükség van az alapszabályra, az alakuló közgyűlés jelenléti ívére, az alakuló gyűlés jegyzőkönyvére, a tisztségviselők elfogadó nyilatkozatára, jogi képviselő eljárása során az ügyvédi meghatalmazásra, a székhely hozzájáruló nyilatkozatra, valamint a bejegyzési kérelemre. A bejegyzési eljárása ingyenes.  

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai