Társasági jog

Társasági jog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Mediáció

Mediáció

Családjog

Családjog

Munkajog

Munkajog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Használt autó vásárlás 2008.06.20.Használtautó értékesítése során a kereskedőnek jogszabály alapján tájékoztatnia kell az autó állapotáról a vevőt. Ez nem az értékesítés időpontjában meglévő állapotot jelenti, melyet a kereskedők a legtöbb esetben az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg kiállított Gépjármű állapotlapon „sérülésmentesként” rögzítik, hiszen ettől még előfordulhat az, hogy az autó korábban sérült volt. Ezeket a korábbi sérüléseket valahol már „korábbi káreseményként” feltüntetik az állapotlapon, de sajnos nem ez a jellemző. Amennyiben a kereskedő a tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy nem mentesülhet a szavatossági (kártérítési) felelősség alól, ugyanis erre csak akkor lenne lehetősége, ha a vevő a szerződéskötés időpontjában az autó hibáit ismerte, vagy ismernie kellett volna, illetve ha a vevőtől elvárható, hogy a hibákat felismerje.

Lényeges, hogy a törvény szerint a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül közölni kell a kereskedővel a kifogást, hiszen a szavatossági jogokat az adásvételi szerződés, a teljesítés időpontjától számított hat hónapon belül lehet csak érvényesíteni. Előfordul, hogy az autó hibájáról csak később szerez valaki tudomást, ebben az esetben a törvényi határidő a teljesítéstől számított egy év. Ha ezek a határidők már elteltek, -a kártérítés általános szabályai szerint - a vevő az általános 5 éves elévülési időn belül kártérítési igénnyel léphet fel az autó eladójával szemben.

Adott esetben természetesen kizárt az autó kijavítása illetve kicserélése, mint szavatossági igény, így vevőként kérhet árleszállítást, vagy elállhat az autó adásvételétől. Ezt minden esetben tanácsos írásban is közölni a gépjármű kereskedővel. Amennyiben a kereskedő nem teljesíti szavatossági igényeit Ön bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárás elején lényeges tisztázni, hogy a kereskedő bizományosként, vagy megbízottként értékesítette a személygépkocsit. Ha bizományosként járt el, akkor a polgári per kizárólag a kereskedővel szemben indítható meg. A polgári perben igazságügyi szakértő kirendelésére is sor kerülhet, aki megállapítja, hogy voltak-e az autónak korábban sérülései, és ezek milyen mértékben csökkentik az értékét, mely értékcsökkenés lesz irányadó az árleszállítás vonatkozásában.

A polgári per megindítása előtt ajánlatos ügyvédhez fordulni, mert mind a szavatossági mind a kártérítési igény érvényesítése során eltérő bizonyítási teher terheli a feleket.


                                Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda