Társasági jog

Társasági jog

Munkajog

Munkajog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Mediáció

Mediáció

Családjog

Családjog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Végrehajtás 2008.07.10.


Természetesen a kölcsön nyújtójának joga van ahhoz, hogy bírósági végrehajtás során kényszerítse ki a tartozás rendezését.
Szükséges, hogy legyen egy végrehajtható okirat, melyet általában a bíróságnak van joga kiállítani.  Ezen okirat alapján kezdheti meg a végrehajtó a végrehajtási eljárást. A végrehajtás megindításáról a kötelezett általában a végrehajtótól értesül, aki rendszerint az adós előzetes értesítése nélkül jelenik meg akár annak lakásában is, átadja a végrehajtható okiratot, és felszólítja őt az azonnali teljesítésre. Minderről jegyzőkönyv készül, és fontos tudni, hogy az adós távollétében is megkezdhető az eljárás. Természetesen a végrehajtható okiratot postai úton is el lehet juttatni, ebben az esetben az átvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre a tartozás kiegyenlítésére.

Amennyiben az azonnali teljesítés nem vezet eredményre, megkezdődik az összeg behajtása.

A pénzkövetelést elsősorban
adós munkabéréből, illetményéből, munkadíjából, a munkaviszonyon, munkaviszony jellegű viszonyon, társadalombiztosítási jogviszonyon alapuló járandóságából, valamint a munkából eredő egyéb rendszeres, időszakonként visszatérően kapott díjazásából, juttatásából, követeléséből, illetve a pénzügyi intézménynél kezelt, az adós rendelkezése alatt álló összegből kell behajtani.

A munkabérből való letiltás mértéke a nettó munkabér 33%-áig, kivételes esetben annak 50 %-áig terjedhet.

A pénzügyi intézmény által kezelt tételeken mind a bankszámlán elhelyezett, mind a lekötött összegeket kell érteni. A végrehajtás ezekben az esetekben bekövetkezhet azonnali beszedési megbízás kibocsátásával a folyószámla tekintetében, illetve le lehet foglalni a takarékbetéteket is. A végrehajtás sorrendje kötött, először a folyószámlán kezelt összegből kell megkísérelni azt, minden egyébre csak akkor terjeszthető ki, ha az előzőek szerint nem vezetett eredményre a behajtás.

Ha előre látható, hogy a követelést a munkabérre, illetőleg a pénzügyi intézménynél kezelt összegre vezetett végrehajtással nem lehet viszonylag rövidebb időn belül behajtani, az adós bármilyen lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható.  Ebben az esetben a végrehajtás ezen vagyontárgyak végrehajtó általi lefoglalásával történik. A tartozás kiegyenlítése érdekében a lefoglalt vagyontárgyak értékesítésre kerülnek. A foglalás sorrendje kötött, elsősorban az ingóságokat kell lefoglalni, ingatlan végrehajtására csak az után kerülhet sor, ha más módon a tartozás kiegyenlítése nem biztosítható.

Jelen keretek között az ingatlanra vonatkozó végrehajtás szabályaival nem foglalkozunk, arra egy későbbi cikkünkben térünk ki.


Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai