Társasági jog

Társasági jog

Családjog

Családjog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Munkajog

Munkajog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Mediáció

Mediáció

Ingatlan végrehajtás 2008.07.22.


Mindenek előtt azt célszerű tisztázni, hogy az ingatlan végrehajtására csak abban az esetben kerülhet sor, ha előre látható, hogy viszonylag rövidebb időn belül más eszközzel nem lehet a tartozást behajtani, illetve a lefoglalt ingatlan is csak abban az esetben értékesíthető, ha a követelés az adós egyéb vagyontárgyaiból nincs teljesen fedezve. Adótartozás esetén további feltétel, hogy a tartozás összegének meg kell haladnia az ötszázezer forintot.

Bármilyen ingatlanra kiterjeszthető a végrehajtás, egy a feltétel: az adós tulajdonában kell annak állnia. Nem akadályozzák a végrehajtást az ingatlanon meglévő jogok (például jelzálogjog, vételi jog stb.), illetve nem akadálya a lefoglalásnak, ha az ingatlan-nyilvántartásban különböző tények vannak feljegyezve, így például az sem, ha valaki tulajdonjog fenntartással már eladta a kérdéses ingatlant.
Az ingatlan végrehajtása annak lefoglalásával történik meg. Ennek során a végrehajtó megkeresi a földhivatalt a végrehajtási jog bejegyzése miatt. A foglalás gyakorlatilag ennek a jognak a tulajdoni lapra való felvezetésével valósul meg, melyről  a földhivatal határozattal rendelkezik. Ez a határozat kézbesítésre kerül mindenkinek, akinek az ingatlannal összefüggésben valamilyen ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joga van, és ennek alapján az érdekelteknek lehetőségük van arra, hogy végrehajtási kifogás keretei között megtámadják a végrehajtó intézkedését. Maga a lefoglalás nem jelent elidegenítési és terhelési tilalmat, de ha valaki végrehajtási joggal terhelten vásárolja meg azt, akkor az adós tartozásaiért az ingatlannal felelni fog. A lefoglalt ingatlanra vonatkozóan ugyanis jog csak azzal a feltétellel szerezhető, hogy az a végrehajtást kérő végrehajtási jogát nem sérti, és a végrehajtás célját sem hiúsítja meg.

A lefoglalt ingatlan értékesítéséről a végrehajtónak kell intézkednie, de mindenek előtt meg kell állapítani annak becsértékét, és ennek az értéknek a megállapításától számított három hónapon belül kell megkezdeni az értékesítést, melynek jellemző módja az árverés.  Amennyiben ez eredményesen lezárul, és a vevő kifizeti az ingatlan ellenértékét a végrehajtó által meghatározott határidőn belül, akkor az adósnak ki kell költöznie az ingatlanból, mégpedig legkésőbb a teljes vételár kifizetésétől számított 30 napon belül. Fontos tudni, hogy akkor is el lehet árverezni a lakóingatlant, ha ez az egyetlen lakóingatlana az adósnak, legfeljebb a kiköltözés határidejére vonatkozóan lehet halasztást kérni, amely maximum az árverés időpontjától számított hat hónap lehet.

Az ismertetett szabályok a bírósági végrehajtás esetén irányadóak, de nem árt szem előtt tartani, hogy az adóhatóság saját végrehajtási eljárása során ugyan ezeket a szabályokat alkalmazza, annyi különbséggel, hogy saját végrehajtói apparátussal  rendelkezik, és nincs szüksége bírósági végrehajtóra, illetve előzetes bírósági eljárásra sem ahhoz, hogy a behajtásról intézkedjen.