Ingatlanjog

Ingatlanjog

Társasági jog

Társasági jog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Munkajog

Munkajog

Családjog

Családjog

Mediáció

Mediáció

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Röviden... - 2008.04.29.

A szomszédos telken működő asztalos műhelyben keletkezett hulladék elégetéséről és az így keletkezett füstről szeretnék tájékozódni. Veszélyes hulladéknak számít-e az asztalos ipari  hulladék? Lehet-e ezzel fűteni? 
A normál kezeletlen fahulladék elégetése nem minősül veszélyes hulladéknak, az elégethető. Azonban az egyéb asztalos munkák során keletkezett hulladékok elégetése már veszélyesnek minősülhet. Levelében konkrétan nem jelöli meg, hogy milyen hulladékok (fa-, rétegelt lemez, lakkozott fa, stb.) kerülnek elégetésre, így javasoljuk, hogy amennyiben az elégetéssel keletkező - a szokásostól eltérő - füst Önt zavarja, forduljon az Önkormányzat jegyzőjéhez. A felmerült kérdéssel kapcsolatban a 6/2001. (VII.18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről, és hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. rendelkezik.

Férjemmel házassági bontóperünk van folyamatban. A vagyonközösség megszűntetése körében mit tehetek az elköltözésekor magával vitt ingóságokkal kapcsoltban? 
A bontóperben vagyonmérleget kell felállítani. Ebbe be kell állítani az életközösség megszűnésekor a felek valamelyike által (a másik házastárs hozzájárulása nélkül) birtokbevett közös vagyontárgy ellenértékét. Ilyen esetekben az ingóság ellenértékének egyszerű betudásán felül kártérítés megítélésére is sor kerülhet bizonyos esetekben.

Ikerházban lakunk, ahol a másik tulajdonos az ingatlanát bérbe adta. A bérlő a bejárati kaput felszólításunk ellenére állandóan nyitva hagyja. A közelmúltba hozzánk betörtek, kit terhel ezért a felelősség? Mit tehetünk annak érdekében, hogy a kaput a bérlő bezárja?
A kapu miatt a birtokháborítás megállapítása és birtokvédelem iránt a jegyzőhöz fordulhatnak, mivel a bérlő a zavartalan birtoklásban önhatalmúlag zavarja Önöket. Az ikerházakra külön jogszabály nem létezik, azokra a közös tulajdon szabályai alkalmazandóak. A betöréssel kapcsolatban kizárólag a betörőket terheli felelősség, tekintettel arra, hogy az szinte bizonyíthatatlan, hogy nyitott kapu miatt törtek be.

Bejegyeztethetem-e a szolgalmi jogomat a szomszédos telekre, ha 17 éve azon keresztül járok át?
Telki szolgalom elbirtoklással is létrejöhet oly módon, ha a másik ingatlan használata ellen annak birtokosa 10 éven át nem tiltakozik. Az szükséges az elbirtokláshoz, hogy a jogot megszerző fél a másik ingatlant szolgalomszerűen használja. Nem vezet azonban elbirtokláshoz a használat akkor, ha azt a másik ingatlan birtokosa szívességből vagy visszavonásig engedélyezte. Nem feltétel a jóhiszemű használat!
  
Zártkerti ingatlannak vagyok a tulajdonosa. Hivatalos levél formájában értesítettek, hogy az M0-ás építése miatt az ingatlanomból kisajátítanak 255 m2-et. Megtehetik ezt a hozzájárulásom nélkül?
A hivatalos levélben részletesen kellett, hogy tájékoztassák a kisajátítás törvényi feltételeiről. Ezek közül a leglényegesebb, hogy az ingatlan kivételesen, meghatározott közérdekű célra sajátítható ki. Ezért az autópálya építése miatt az Ön ingatlanából jogosan sajátítanak ki. Azonban ezért teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás jár az ingatlan tulajdonosának!

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai