Társasági jog

Társasági jog

Családjog

Családjog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Mediáció

Mediáció

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Munkajog

Munkajog

Röviden... - 2008.04.24.

Március 23-án gyermekem született. Úgy tudom, hogy ebben az esetben az Édesapa 5 munkanap szabadságot vehet ki. Én ezt kértem is a főnökömtől a szülést követő héten, de ő a kérésemet indok nélkül elutasította. Jogosan tette ezt?
A munkáltatója jogszabályellenesen járt el, ugyanis 2002. december 01. napjától a törtvény szerint gyermeke születése esetén az apát is megilleti 5 munkanapnak megfelelő munkaidő-kedvezmény. Ezt a kedvezményt azonban csak a szülést követő második hónap végéig igényelheti, és azt a munkáltatója az Ön által megjelölt időpontban köteles kiadni. A kedvezmény időtartamára távolléti díj illeti meg a munkavállalót, melyet a munkáltató a költségvetéstől igényelhet.

Bírósági ítélet alapján végrehajtást kérhetek adósom ellen. Ki fizeti meg a végrehajtással felmerülő költséget?
Az általános szabály értelmében a végrehajtás során felmerülő költséget a végrehajtást kérő megelőlegezi, de azt az adós viseli. A végrehajtó ezen összeget is behajtja az adóson az eljárás során.

Feleségemtől elváltam gyermekünk 3 éves korában. A bíróság által megállapított tartásdíjat mindig pontosan megfizettem. Fiam ebben az évben betölti a 18. életévét, azonban –évvesztesként - még 2 évig nappali tagozaton középiskolába jár. A 18. születésnapját követően kell még utána a tartásdíjat fizetnem?
A tartásdíj fizetési kötelezettség a gyermek nagykorúsága ellenére a szükséges tanulmányok befejezéséig terheli a tartásdíjfizetésre kötelezett szülőt. A szükséges tanulmányok körébe tartoznak az életpályára előkészítő szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanfolyamok, közép- illetve főiskolai és egyetemi tanulmányok végzése. Tehát az Ön esetében a gyermek középiskolai tanulmányainak befejezéséig fizetnie kell a tartásdíjat, sőt utána a gyermek főiskolai vagy egyetemi tanulmányai alatt is folytatódhat a tartási kötelezettség.  

Bérbe adtam a lakásomat, az albérlőm 2 hónapja nem fizeti meg a lakbért, hiába szóltam neki már többször is. Kirakhatom minden következmény nélkül a lakásból?
Nem, ugyanis a bérbeadó kizárólag írásban mondhatja fel a bérleti szerződést, ha a bérlő a lakbért a megállapított időpontig, vagy legkésőbb a hónap 15. napjáig nem fizeti meg. A bérbeadó azonban köteles a bérlőt a lakbér teljesítésére (minimum 8 napos fizetési határidőt engedve) írásban felszólítani, amelyben tájékoztatnia kell arról is, hogy amennyiben nem fizet ez a bérleti szerződés felmondását eredményezi. Tehát az Ön szóbeli felszólítása érvénytelen, azt mindenképpen írásban, a következményekre való figyelmeztetéssel együtt kell megtennie. Amennyiben a bérlő a felszólítás ellenére 8 napon belül nem fizeti meg tartozását, úgy Ön további 8 napon belül írásban mondhatja fel vele a bérleti szerződést. 

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai