Társasági jog

Társasági jog

Mediáció

Mediáció

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Családjog

Családjog

Munkajog

Munkajog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Röviden... - 2008.04.17.

Két lakást adok bérbe. Az egyiket egy kft-nek, a másikat magánszemélynek. A kft a bérleti díjból levonja az egészségügyi hozzájárulás összegét is. Kell-e ezt a saját személyi jövedelemadó bevallásomban valahol szerepeltetni?
Nem, mivel ennek bevallási és befizetési kötelezettsége a kifizetőt, jelen esetben a kft-t terheli, aki bérbe veszi a lakását. Ugyanakkor a magánszemély részére bérbe adott ingatlanból származó jövedelme után saját maga kell, hogy bevallja és befizesse a 14 % mértékű egészségügyi hozzájárulást.

Azt hallottam, hogy ha üzembentartóként bejegyeztetem magam a feleségem tulajdonában álló gépjármű forgalmi engedélyébe, illetéket kell fizetnem ez évtől. Igaz ez?
Igen, de kizárólag abban az esetben, ha ezt az „üzembentartói jogot” ellenérték nélkül szerzi meg.

Fizetési meghagyást kaptam, mely szerint egy számomra ismeretlen személynek kölcsön címén 750.000 Ft-tal tartozom. Mit tegyek?
Reméljük időben érkezik meg Önhöz a válasz, ugyanis a fizetési meghagyás kézhezvételét követően a kötelezettnek (ez esetben Önnek) 15 nap áll a rendelkezésére, hogy a fizetési meghagyásban foglaltakat vitassa (ellentmondjon). A fizetési meghagyást kibocsátó bírósághoz kell az ellentmondást benyújtania, és így az eljárás polgári perré alakul. A perben a fizetési meghagyás kibocsátását kérőnek minden kétséget kizáróan kell bizonyítania, hogy Ön mikortól, milyen összeggel, milyen jogcímen tartozik neki. Természetesen a perben Önnek is jog van az ellenbizonyításra. Fontos tudnivaló, hogy amennyiben 15 napon belül a kötelezett nem él ellentmondással, úgy a fizetési meghagyást a bíróság jogerősítési záradékkal látja el, és az végrehajthatóvá válik.

Tulajdonjog fenntartással adásvételi szerződést kötöttem egy per-, teher-, és igénymentes ingatlanra. A Földhivatalban e tényt széljegyként már másnap bejegyezték. A teljes vételár kifizetésekor az Eladó által aláírt tulajdonjog átruházási nyilatkozatot benyújtottuk a Földhivatalba, ahol arról tájékoztattak, hogy az adásvételi szerződés beadását követően az Eladó adótartozása miatt az APEH végrehajtási jogot jegyeztetett be az ingatlanra. Megteheti ezt az APEH akkor, amikor széljegyen már az én szerződésem van feljegyezve, és ha igen mit tegyek?
Sajnos ez esetben az APEH végrehajtási joga megelőzi az Ön tulajdonjog fenntartással történő adásvételének bejegyzését, tekintettel arra, hogy nem a tulajdon jog bejegyzését kérték. A tulajdonjog fenntartással történő vétele nem foglal ranghelyet az ingatlan-nyilvántartásban, csak annak ténye kerül feljegyzésre. Az adásvételi szerződés alapján, amennyiben az eladó szavatolt az ingatlan per-, teher-, és igénymentességéért, úgy neki kell a tartozását rendeznie és a végrehajtási jogot töröltetni.  Amennyiben ezt önként nem teszi meg Ön polgári peres úton érvényesítheti jogait. 

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai