Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Munkajog

Munkajog

Mediáció

Mediáció

Családjog

Családjog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Társasági jog

Társasági jog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

A betéti társaság beltagjának felelőssége - 2008.03.19.

A felelősség kérdése azonban a beltag jogviszonyának megszűnésével (kilépés, kültagként való átminősítés), a jogutód nélküli megszűnéssel, illetve az átalakulással a törvényi határidőn belül megmarad.
Ha a beltag a társasági szerződés módosításával kültaggá válik (felelőssége korlátlanból korlátozottá változott), akkor a beltagi minőségének megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül korlátlanul felel a betéti társaságnak harmadik személlyel szemben fennálló olyan tartozásaiért, amelyek beltagsági jogviszonyának megszűnése előtt keletkeztek.
A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén felmerülhet az a kérdés, hogy a megszűnt társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés érvényesíthető-e és mennyi ideig a megszűnt cég volt beltagjával szemben? Igen, érvényesíthető, a cég megszűnésétől (törlésétől) számított ötéves jogvesztő határidő alatt. A beltag korlátlan helytállási kötelezettsége a társaság megszűnését követően is korlátlan és egyetemleges.
Hasonló a helyzet az átalakulás során (pl. Bt. beolvad egy Kft-be). Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság főszabályként az átalakult gazdasági társaság általános jogutódja. A jogutódlásból eredően a jogutódot illetik meg a jogelőd jogai és terhelik a jogelőd kötelezettségei. A jogelőd gazdasági társaság tartozásaiért főszabályként a jogutód gazdasági társaság tartozik felelősséggel. A Bt. tagjainak felelőssége a jogelőd tartozásaiért csak akkor állapítható meg, ha a Kft. helytállási kötelezettségének nem tudott eleget tenni. Ilyenkor a kft. helyett mögöttes felelősséggel a változás bekövetkezésétől számított 5 évig a Bt. tagjainak a felelőssége fennáll. Nevezetesen a kültag korlátozottan, míg a beltag korlátlanul – akár teljes saját vagyonával - felel a jogelőd azon tartozásaiért, amelyek a korlátlan felelősséggel járó tagsági jogviszonyának megszűnése előtt keletkeztek. Ez a felelőssége áll fenn akkor is, ha a kft-ben korlátozott felelősséggel járó tagsági jogviszonyt létesít, és akkor is, ha a jogutód társaságnak nem válik a tagjává.