Társasági jog

Társasági jog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Családjog

Családjog

Munkajog

Munkajog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Mediáció

Mediáció

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Válás gyorsan és békésen - 2007.10.31.

Amennyiben teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott a házasság, azt a bíróság bármelyik fél kérelmére felbontja. A házastársak dönthetnek a közös megegyezéssel történő bontóper mellett is. Ez a lehetőség a bírósági eljárást meggyorsítja, illetve biztosítja a felek számára, hogy a bíróság helyett a házastársak közösen döntenek a közös kiskorú gyermekkel és a közös vagyonnal kapcsolatos kérdésekben.
Miről kell az egyezségben rendelkezni, ahhoz hogy azt a bíróság jóváhagyja? A közös gyermek melyik szülőnél kerül elhelyezésre, a gyermektől külön élő szülő tartásdíj fizetési kötelezettségéről, a külön élő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartásról (láthatásról), a közös lakás használatáról, a házastársi közös vagyon megosztásáról (kivéve az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése) illetve a házastársi tartásról.
Amennyiben az egyezség a fenti kérdésekről rendelkezik és az a kiskorú gyermek érdekeit, illetve a törvényt nem sérti, a bíróság az egyezséget jóváhagyja, és a házasságot felbontja. A házasság felbontására ebben az esetben már a második tárgyalás alkalmával sor kerülhet.
Amit nagyon fontos a megállapodás megkötésénél figyelembe venni, hogy a bíróság által a házassági bontóperben jóváhagyott egyezséget a jóváhagyástól számított két éven belül kizárólag abban az esetben lehet megváltoztatni, ha az a felek közös kiskorú gyermekének érdekét szolgálja, illetve ha körülmények változása folytán a korábbi megállapodás valamelyik fél érdekét súlyosan sérti. Ezért nagyon fontos, hogy a közösen kialakított megegyezés mindkét fél tartós és jól végiggondolt akaratát tükrözze!
Ki szeretnénk emelni, hogy érdemes a családjogban jártas szakember segítségét kérni abban az esetben is, amikor bármelyik fél valószínűnek tartja, hogy nem fog tudni házastársával egyezséget kötni a válás során. Ilyen esetekben a szakember a jogi háttér ismertetése után, az egyezség tervezetének elkészítésével, majd annak a felek közötti leegyeztetésével hozzájárulhat, hogy - a szinte reménytelennek tűnő helyzetben - a házastársakat hozzásegítse az egyezség kialakításához. Természetesen ilyenkor az ügyvéd közvetít is a házastársak között, így elkerülve azt, hogy a felek között – akik érzelmileg erősen befolyásolt állapotban nem tudják minden esetben tárgyilagosan szemlélni a helyzetüket - elmérgesedjen a viszony.

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai