Munkajog

Munkajog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Családjog

Családjog

Társasági jog

Társasági jog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Mediáció

Mediáció

SZJA kérdés - 2008.01.28.

Egyik olvasónk testvéreivel együtt megörökölt 2006-ban egy ingatlant, melyet értékesítettek is 2007. évben. Kérdése arra irányult, hogy mely esetben mentesül az adófizetési kötelezettség alól. Első lépésként meg kell határozni az ingatlanértékesítés időpontját. Ha az érvényes adásvételi szerződés benyújtásra került a földhivatalhoz még 2007. évben, akkor még a személyi jövedelemadó törvény 2007. évre vonatkozó szabályai szerint kell az adókötelezettségről számot adni. A példa szerint 6.000.000 forintért kelt el az ingatlan, melyhez örökség útján jutottak. Az ingatlan eladási árából jelen esetben le lehet vonni azt az összeget, melyet az öröklési illeték kiszabásakor a teljes ingatlan értékeként megállapítottak. Ezen kívül levonható még minden olyan költség, amely az ingatlan megszerzésével összefüggésben felmerült, így például a megfizetett illetékek, ügyvédi díjak, közjegyzői díjak stb.
Amennyiben többen voltak tulajdonosok, akkor a bevétel és a költségek számításánál minden tulajdonostárs a saját tulajdoni hányadának megfelelő összeggel kell, hogy számoljon. Amennyiben három testvér örökölte egyenlő arányban az ingatlant, úgy 2.000.000 forint bevétellel kell fejenként számolni, mellyel szembe lehet állítani a hasonlóképpen megosztott költségeket. Az így számított összeg lesz a személyi jövedelemadó alapja, mely összeg után 25 % mértékű adót kell fizetni. Az adó összege a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásával esedékes, ez 2008. május 20.
A 2007. évre vonatkozó szabályok szerint ezt az adót akkor nem kell megfizetni, ha még - legkésőbb az adóbevallás benyújtásáig – a magánszemély saját maga, vagy közeli hozzátartozója részére lakás céljára felhasználja. Mentesül az adó megfizetése alól akkor is a magánszemély, ha a jövedelem megszerzésének időpontját megelőző 12 hónap alatt történt meg a lakáscélú felhasználás. Fontos azonban, hogy adóbevallást akkor is kell készíteni, ha a lakóingatlan értékesítésével összefüggésben adókötelezettség nem keletkezik, ugyanis a jövedelem felhasználását az adóbevallásban jelezni kell.
Amennyiben az eladásból származó jövedelem nem kerül felhasználásra a bevallás benyújtásáig, akkor az adót be kell vallani és be kell fizetni. Ha azonban a jövedelem megszerzését követő 60 hónapon belül mégis megtörténik a lakáscélú felhasználás, a befizetett adó összege az adóhatóságtól visszaigényelhető.
Ezen szabályok a 2007. évben megszerzett jövedelmekkel összefüggésben igazak csak, 2008. évtől a törvény ide vonatkozó része jelentősen megváltozott.