Ingatlanjog

Ingatlanjog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Munkajog

Munkajog

Családjog

Családjog

Mediáció

Mediáció

Társasági jog

Társasági jog

Rövid kérdések - rövid válaszok II. - 2007.10.18.

Gyesen levő kismama vagyok, most térnék vissza a munkahelyemre. Kérdésem, hogy megillet-e engem a munkáltató által a távollétemben a munkatársaimnak jutatott fizetésemelés?
Igen. A munkaadónak kötelessége az új személyi alapbér megállapítása. A GYES előtti munkabért kell figyelembe vennie, és azt évenként növelni az azonos munkakörű és gyakorlatú munkavállalók esetén alkalmazott bérfejlesztéssel.

Az adóhivatal kiértesített arról, hogy személyi jövedelemadóra vonatkozóan adóellenőrzést kíván nálam megkezdeni. Van-e még lehetőségem önellenőrzést benyújtani?
Nincs. A jelenlegi adóigazgatási szabályok értelmében amennyiben az ellenőrzéssel összefüggésben értesítést küld az adóhatóság, az önellenőrzési tilalom beáll.

Polgári pert kívánok indítani, de nem áll módomban az illetéket megfizetni. Mi a teendőm?
Azt a felet, aki jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a perköltséget fedezni nem tudja, jogai érvényesítésének megkönnyítése érdekében költségmentesség illeti meg. Az eljáró bíróságnál kell kérelmezni a személyes költségmentesség engedélyezését. A kérelemnek szükséges kelléke a jövedelmi, vagyoni viszonyokat és személyi körülményeket igazoló - a 2/1968. (I. 24.) IM rendeletben szabályozott módon kitöltött és igazoltatott - nyomtatványok csatolása, melyek a bíróságokon is beszerezhetőek. A becsatolt nyomtatvány alapján az eljáró bíróság dönt a költségmentesség engedélyezéséről vagy elutasításáról.

E hónap elején eladtam az ingatlanomat, de a vételár teljes kifizetése csak 2008. január végén esedékes. Melyik évben keletkezik az adófizetési kötelezettségem?
Amelyik évben a földhivatalba benyújtásra kerül az érvényes adásvételi szerződés, abban az évben keletkezik az adófizetési kötelezettség, függetlenül attól, hogy a vételár hátralékot a Vevő már a következő évben fizeti meg.

Ikerházzal rendelkezem. Banki hitelt szeretnék felvenni, melynek fedezeteként saját lakásomat (tulajdoni hányadomat) szeretném jelzáloggal megterheltetni. Szükséges-e társasházzá alakulnunk?
Amennyiben ez nem banki belső utasítás, akkor elegendő a tulajdonostársakkal kötött megállapodás az ingatlan használatáról, melynek mellékletét képezi az ingatlan alaprajza, és azon a használat pontos rögzítése.

Lakást vásárolok 12.400.000 Ft kialkudott vételárért. Mennyi illetéket kell fizetnem?
Lakóingatlan esetében az illeték mértéke : 4 millió forintig 2%, a 4millió forint feletti összegre 6 % illeték fizetendő. Ez az Ön esetében 80.000 Ft + 504.000 Ft= 584.000 Ft.