Társasági jog

Társasági jog

Családjog

Családjog

Mediáció

Mediáció

Munkajog

Munkajog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Rövid kérdések - rövid válaszok - 2007.11.22.

Gyermekemnek tavaly vásároltunk egy lakást, nyáron meg szeretne nősülni. Szeretnénk biztosítani, hogy amennyiben a későbbiekben válásra kerül a sor, az ingatlanon ne kelljen osztoznia a leendő feleségével. Mit kell tennünk?
A családjogi törvény szerint a házastárs különvagyonához tartozik a házasságkötéskor megvolt vagyontárgy (ingó, ingatlan). Ezért az Önök esetében az ingatlan nem kerülhet a bontóperben megosztásra, tekintettel arra, hogy a házasságkötés ténye önmagában nem keletkeztet házastársi közös vagyont a már meglévő vagyontárgyakon. Amennyiben a fiatalok a későbbiekben a különvagyoni ingatlannak az értékesítése után közösen vásárolnak ingatlant, úgy javasoljuk, hogy házassági szerződésben rögzítsék a házastársak vagyoni viszonyait, attól eltekintve, hogy a törvény szerint a különvagyon értékén szerzett vagyontárgy is különvagyonnak minősül. Lényeges azonban, hogy amennyiben a házassági szerződés ingatlanról is rendelkezik, annak érvényességéhez szükség van az ügyvédi ellenjegyzésre.


Nem tudom befizetni az esedékes adómat. Mit kell tennem annak érdekében, hogy ne indítsanak végrehajtást?
Amennyiben egy összegben nem tudja a tartozását rendezni, lehetősége van arra, hogy részletfizetési kérelmet nyújtson be. Amennyiben pillanatnyilag részletekben sem tudja vállalni a fizetést, kérheti annak átütemezését. Ezzel összefüggésbe fontos tudni, hogy amíg a kérelmét el nem bírálják nincs helye a végrehajtási eljárásnak.


Saját kezűleg írtam meg a végrendeletemet, szomszédaim voltak a tanúk. Érvényes-e a végrendeletem, annak ellenére, hogy ügyvéd nem írta alá?
Érvényes, amennyiben az iratból annak végrendeleti minősége, keltének helye és ideje kitűnik. Fontos, hogy a két tanú együttes jelenlétében írja alá a végrendeletet, illetve ha már korábban aláírta, úgy a tanúk előtt az aláírását magáénak ismerje el, és a végrendeletet a két tanú –e minőségük feltüntetésével – szintén aláírják. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a több oldalból álló végrendeletet folyamatos sorszámozással kell ellátni, illetve a végrendelkezőnek és a két tanúnak minden oldalt aláírásukkal kell ellátniuk.


Volt sógorom a válásuk után, beköltözött az én nevemen levő családi házba. Mit tehetek?
Mindazokon felül, hogy az ügynek szabálysértési vonzata is van, polgári peres eljárás keretében úgynevezett rendes birtokpert indíthat volt sógorával szemben az illetékes bíróság előtt. Ebben az esetben a bírósági eljárást nem előzi meg a polgármesteri hivatal jegyzője előtt indítható birtokvédelmi eljárás.

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai