Munkajog

Munkajog

Családjog

Családjog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Mediáció

Mediáció

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Társasági jog

Társasági jog

Rövid kérdések - rövid válaszok - 2008.02.18.

5 éve házasodtunk össze, anyagi helyzetünkben, jövedelmi viszonyainkban jelentős változások következtek be, ezért házassági szerződésben szeretnénk vagyon viszonyainkat rendezni. Van a házasságkötés után is erre lehetőség?
Igen. Házassági vagyonjogi szerződést a házasságkötést megelőzően a házasulók, házasságkötést követően a házastársak bármikor köthetnek. Ha a megállapodás ingatlant is érint, úgy a szerződés ügyvédi ellenjegyzése is szükséges.
Tudomásunk van róla, hogy 2008. január 01-jétől a TEÁOR számok megváltoztak? Kft-énknek ezzel kapcsolatban van-e a Cégbíróság felé bejelentési kötelezettsége?
Kizárólag a TEÁOR 2008-ra áttérés miatt nincs szükség a társasági szerződés módosítására. Az átsorolást a Cégbíróság automatikusan megteszi, azonban a régi tevékenységi körök kb. 40 %-a sorolható automatikusan át, a többi tevékenységi kör több részre esik szét, ezek esetében a Cégbíróság fel fogja szólítani a Társaságokat, hogy rendelkezzenek arról mely tevékenységi köröket kívánják az újak közül megtartani.
Javasoljuk, hogy ha egyébként bármilyen más változás esedékes a Társaság életében célszerű a tevékenységi köröket is rendezni.

Fizetési meghagyást bocsátott ki velem szemben a bíróság. Hogyan tudok ez ellen védekezni?
A fizetési meghagyás kézhezvételéttől számított 15 napon belül ellentmondással élhet amennyiben a fizetési meghagyásban foglaltakat nem tartja jogosnak. Az ellentmondásban azonban elő kell adnia azokat a tényeket amelyre alapozza az ellentmondását, ezt bizonyítékokkal kell alátámasztania. Ellentmondása következtében a nem peres eljárás perré alakulhat. Abban az esetben ha nem él az ellentmondás lehetőségével, úgy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és végrehajtható lesz!

Lakásfelújításom érdekében kötött vállalkozói szerződést a vállalkozó hibásan teljesítette. Bizalomvesztés miatt a kijavításra nem tartanék igényt, milyen más lehetőségeim vannak?
Elsősorban kijavításra, vagy kicserélésre van lehetősége. Másodsorban árleszállítás kérésére, vagy a szerződéstől való elállásra jogosult. Amit kevesen tudnak, hogy a szavatossági jogok érvényesítésén kívül a hibás teljesítéssel okozott kár megtérítését is igényelheti a vállalkozótól.

Közigazgatási eljárás során jelentős mértékű illetéket kellene megfizetnem, melyre anyagi helyzetem nem ad lehetőséget. Mit tehetek?
A jogszabály lehetőséget ad a magánszemélyek részére költségmentesség igénylésére. A kérelmet abban az eljárásban kell előterjeszteni, ahol a fizetési kötelezettség keletkezik. A költségmentesség engedélyezésénél kizárólag a jövedelmi és vagyoni viszonyokat veszik figyelembe, melyre vonatkozóan munkáltatói igazolást kérnek, valamint a vagyoni helyzetre vonatkozóan nyilatkozatot is kell tenni.

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai