Biztosítási jog

Biztosítási jog

Társasági jog

Társasági jog

Családjog

Családjog

Munkajog

Munkajog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Mediáció

Mediáció

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Rövid kérdések - rövid válaszok - 2008.01.15.

Tudomásom szerint azok az eltartottak, akik után senki nem fizet járulékot az egészségbiztosító felé, a jövőben nem jogosultak az egészségügyi ellátásra.

Ez így nem teljesen fedi a valóságot. Valóban megszűnik az a lehetőség, hogy valaki eltartottként jogosult legyen az ingyenes ellátásokra. 2008. január 1-től a természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetéül havi 4350 forint – napi 145 forint – egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni. Ha azonban az eltartott jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 120 százalékát - egyedül állóként a 150 százalékát – akkor a járulékot nem kell megfizetni. A jövedelem összegére vonatkozó igazolást a lakóhely szerinti település polgármestere adja ki, az eltartott által benyújtott igazolások alapján. Az egészségügyi szolgáltatási járulékkal kapcsolatos bejelentéseket az adóhatóságnál kell intézni az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével.


Egy 2006-ban megszerzett ingatlant kívánok értékesíteni 2008-ban. Ha az ebből származó jövedelmemet teljes egészében új ingatlan vásárlására fordítom, kell-e személyi jövedelemadót fizetnem?

Igen. 2008. január 1-től ugyanis lakásszerzési kedvezményt már nem lehet érvényesíteni az ingatlan eladásával összefüggő jövedelemre vonatkozóan. Lehetősége van azonban arra, hogy az adóhatósághoz méltányossági kérelmet nyújtson be az ebből származó adóra vonatkozóan, ahol is mérlegelik a jövedelmi helyzetét, illetve a jövedelem felhasználási körülményeit, és akár el is engedhetik Önnek az adóját.


Társasházi lakásban történő állattartásra vonatkozó olvasói kérdésre a válasz röviden:

Az állattartás, így az ebtartás körülményeit a közegészségügyi és állategészségügyi szabályokon kívül helyi önkormányzati rendeletben rendezik a tulajdonjog arányos és ésszerű indokok alapján történő korlátozása mellett. Veszélyes állat tartása – nemcsak társasházi lakásban – előzetes hatósági engedélyhez kötött, azt jogszabály vagy hatósági határozat kifejezetten megtilthatja.


Végrendeleti öröklésre vonatkozó olvasói kérdésre a válasz röviden:

Az édesanya végrendeletben fiú gyermekére hagyta ingatlanát. Az ingatlan azonban korábban egy hitelfelvétel érdekében lánygyermeke tulajdonába került azzal a kikötéssel, hogy a hitel visszafizetésével az eredeti állapotot helyreállítják. Időközben sajnálatos módon elhunyt az édesanya és a lánygyermek is. Tekintettel arra, hogy az édesanya olyan ingatlanról végrendelkezett, amely a végrendelkezés időpontjában nem volt a tulajdona, a végrendelet érvénytelen. Az ingatlan az elhunyt lánygyermek törvényes örököseit illeti meg az öröklési jog szabályai szerint, azonban ha az örökösök a fiúgyermek igényét elismerik, lehetőség van az egyezségre.


Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai