Mediáció

Mediáció

Családjog

Családjog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Munkajog

Munkajog

Társasági jog

Társasági jog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Rövid kérdések - rövid válaszok I. - 2007.11.17.

Az új cégtörvény szerint a kft-ék esetében 500.000 forint lett a törzstőke minimuma. 4 éve működő kft-ém csökkentheti a 3 millió forint törzstőkéjét 500. 000 Ft-ra?
Igen, amennyiben a társaság taggyűlése ezt elhatározza. A társaság elhatározhatja a törzstőkének a leszállítását veszteség rendezése érdekében vagy tőke kivonás céljából, illetőleg azért, mert a saját tőkének másik elemét kívánja a törzstőke - jegyzett tőke - terhére megnövelni. A törvény szerint főszabályként a tőkeleszállítás a tagok üzletrészének nagyságát törzsbetét-arányosan érinti. Természetesen a törzstőke csökkentése a társasági szerződés módosítását is maga után vonja.

Lakásomat kívánom értékesíteni. A Vevőtől a foglalót két tanú jelenlétében átvételi elismervény formájában a szerződés megkötése előtt is átvehetem?
Ingatlan esetében foglaló kizárólag a szerződés megkötésekor köthető ki (e minősége a szerződésből egyértelműen ki kell, hogy derüljön), illetve a szerződés aláírásával egyidejűleg kell az Eladó részére átadni. Tehát az Ön által említett módon átvett összeg kizárólag előlegnek tekinthető.

A vagyonosodási vizsgálat során személyesen kell az APEH-nál megjelennem, vagy meghatalmazott útján is képviseltethetem magam?
Az ellenőrzés során általában nem kötelező a személyes megjelenés, szabályszerű meghatalmazás alapján bármely nagykorú magánszemély elláthatja a képviseletet. Figyelembe kell azonban venni, hogy az adóhatóság az ellenőrzés során különböző kérdéseket tehet fel a tényállás tisztázása érdekében, és amennyiben ezekre a kérdésekre a meghatalmazott nem tud kielégítő válaszokat adni, kötelezheti személyes megjelenésre az ellenőrzés alá vont magánszemélyt is. Amennyiben erre vonatkozó szabályszerű idézést küldenek, a megjelenési kötelezettségnek eleget kell tenni.

Milyen okiratokat kell benyújtanom a bíróság felé a válóper megindításához?
A kereseti kérelemmel egyidejűleg be kell nyújtani az eredeti házassági anyakönyvi kivonatot, illetve amennyiben a házasságból gyermek született annak eredeti születési anyakönyvi kivonatát, és 12.000 Forint értékű illetékbélyeget.

A gépjármű felelősség biztosítás alapján fennálló kártérítési igényem esetén a biztosító a kárösszeg kifizetését kötheti-e különböző hatósági-(rendőrségi), bírósági határozat felmutatásához?
A káresemény bekövetkezésének igazolására elegendő a rendőrségi bejelentés, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, hiszen ebből már kiderül a kár bekövezésének helye, ideje, a kár elsődleges felmérhető összege. Arra sem a károsultnak, sem a biztosítónak nincs ráhatása, hogy a nyomozás mennyi ideig tart, így akár 2-3 évet is várni kellene amíg a biztosító fizet, ami jogszabályellenes. Tehát a biztosító nem jogosult a kár elbírálásának ilyen feltételhez kötésére.