Ingatlanjog

Ingatlanjog

Családjog

Családjog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Társasági jog

Társasági jog

Mediáció

Mediáció

Munkajog

Munkajog

Közös tulajdon és megszűntetése - 2007.11.15.

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) értelmében közös tulajdonról akkor beszélhetünk, ha egy dolognak (pl. vagyontárgynak, vagyoni értékű jognak stb.) több tulajdonosa van. A társtulajdonos tulajdonrészét és szavazati jogát a tulajdoni hányada testesíti meg. Amíg a közös tulajdon fennáll és a közös használatot nem rendezik külön szerződésben, a hányad eszmei, azaz a tulajdonjog az egész dolog minden részére kiterjed, a tulajdoni hányad keretei között. A tulajdonostársak az egész vagyontárgyat közösen használhatják, hasznosíthatják, illetve - szótöbbséges döntéssel - együtt rendelkezhetnek felette (átruházhatják, végrendelkezhetnek stb.), és ugyanígy viselik a kiadásokat, illetve a kárt is. Kiemelendő, hogy kizárólag a saját tulajdoni hányadukkal rendelkezhetnek. A közös tulajdoni forma a mindennapokban sok nehézséget okozhat. Ebből kifolyólag tömören ismertetjük megszüntetésének lényegi kérdéseit. Ha a társtulajdonosok nem jutnak egyezségre a tekintetben, hogy a közös tulajdont megszüntessék-e vagy sem, illetve ha ebben már megállapodtak, de a megszüntetési módban nem értenek egyet, akkor bírói úton bármelyik követelheti a megszüntetést. A vagyontárgyat elsősorban természetben kell megosztani. Ez valójában a dolog fizikai megosztását jelenti, mely több együttes feltételhez van kötve, így a dolognak műszakilag és jelentékeny értékcsökkenés nélkül megoszthatónak kell lennie, továbbá a tervezett önálló tulajdonok kapcsán a rendeltetésszerű használatnak is biztosítottnak kell lennie. Ha természetben nem lehet megosztani a vagyontárgyat, akkor a bíróság - megfelelő ellenérték fejében - egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja. Végső megoldás lehet a bíróság által elrendelt árverési értékesítés. Az ítéletben a legalacsonyabb vételár kerül megjelölésre. Ezt a megszüntetési módot nem ajánljuk, mert a végrehajtási árverésen számos esetben csak igen alacsony áron talál gazdára az amúgy értékes vagyontárgy. A vételár a tulajdonostársakat arányosan illeti meg. Garanciális szabály: a bíróság nem alkalmazhat olyan megszüntetési formát, amely ellen az összes tulajdonostárs tiltakozik. Végül egy speciális megszüntetési módról is szólunk, a közös tulajdon társasházzá alakításáról. Ha a tulajdonostársak így állapodnak meg, jogi képviselőjük útján kérhetik a társasház földhivatali bejegyzését, ha nincs megegyezés, ismét marad a per, amit bármelyik tulajdonostárs megindíthat.

Dr. Boros Andrea