Családjog

Családjog

Mediáció

Mediáció

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Társasági jog

Társasági jog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Munkajog

Munkajog

Adóváltozások 2008-ban II. - 2007.12.11.

Az áfa törvény korábbi szabályai értelmében elsősorban a vállalkozási tevékenységet folytatóknak kellett általános forgalmi adót az adóhatóság felé fizetni, de a jövőben a nem vállalkozó magánembereknek is kell ezzel számolni, ha a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelnek. Alapvetően a jövőben gazdasági tevékenységnek minősül, és így adóalanyiságot keletkeztet az, ha egy meghatározott ingatlant sorozat jelleggel értékesít az egyébként nem adóalany személy. Melyek ezek az ingatlanok, amelyekről beszélünk? Elsősorban az építési telkek, de ide kell sorolni azokat a beépített ingatlanokat is, amelyeknek első rendeltetésszerű használatba vétele még nem történt meg. Ide tartozik továbbá az az ingatlan is, amelynek a használatba vételére már sor került ugyan, de az értékesítés és a használatba vételi engedély jogerőre emelkedése között nem telt el két év. A törvény meghatározza azt is, hogy mitől lesz a fenti ingatlanok értékesítése sorozat jellegű. E szabályok szerint akkor válik adóalannyá a magánszemély, ha két naptári éven belül már a negyedik építési telket vagy beépített új ingatlant értékesíti. A számolásnál figyelembe kell venni mind az értékesített építési telket, mind a beépített új ingatlant, de figyelmen kívül kell hagyni az egyéb – például szántó – ingatlanokat. A negyedik értékesítést követően a magánszemély már adóalany lesz, és a további értékesítések után általános forgalmi adót is kell fizetnie. A négy értékesítés figyelését 2008. évben kell kezdeni, és ezt az évet kell tekinteni a két naptári év első évének is. Az a személy, aki a negyedik ingatlan értékesítése miatt vált adóalannyá, de ezt követően három évig nem ad el ilyen ingatlant, arra nézve a szabályokat elölről kell alkalmazni, azaz újra kell kezdeni az értékesítések számba vételét.

Abban az esetben, ha a magánszemély az ingatlanok értékesítése miatt adóalany lesz, adóját az adóhatóság fogja megállapítani, mégpedig határozati formában. Ezért a negyedik ingatlan értékesítését a magánszemélyeknek be kell jelenteniük az állami adóhatósághoz azon a nyomtatványon, amelyet erre rendszeresítenek. A bejelentés határideje az értékesítés teljesítését követő 30 nap lesz. Ebben az esetben a bejelentés megtétele azonos érvényű egy bevallás benyújtásával. A magánszemélynek az értékesítéskor számlát kell majd kiállítania. Fontos ezzel kapcsolatban még kiemelni, hogy ezen értékesítésekkel összefüggésben is lehet majd áfát levonni az értékesítés költségeivel összefüggésben. Ennek érvényesítése szintén az adóhatóság előtti eljárásban lehetséges, tehát ennek összegét is az adót megállapító határozat fogja tartalmazni.


Minden kedves Olvasójának békés karácsonyt és boldog új évet kiván a dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda valamennyi dolgozója!