Mediáció

Mediáció

Munkajog

Munkajog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Társasági jog

Társasági jog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Családjog

Családjog

Adóváltozások 2008-ban - 2007.11.29.

A módosítások elsősorban a lakóingatlanok értékesítéséből származó jövedelem adózását érintik. A magánszemélyeket érintő egyik kedvezőnek tűnő változtatás, az, hogy az adóztatás időszaka 15 évről 5 évre csökken. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy ha a vásárlástól számított ötödik évben kerül sor az ingatlan eladására, már nem kell adót fizetni a jövedelem után. Amennyiben az értékesítés a vásárlás évében, vagy az azt követő évben történik, úgy az adó alapja az eladásból származó jövedelem (bevétel és az elszámolható költségek különbözete) 100 %-a. Ez az összeg azonban az évek előrehaladtával tovább csökken, és a második évtől a jövedelem 90%-a, a harmadik évben a 60%-a, a negyedik évben pedig 30 %-a lesz az adó alapja. Az adó mértéke nem változott, az továbbra is 25 %-a az adó alapjának.

Fontos azonban azt tudni, hogy a változás kizárólag a lakóingatlanokat érinti. Az, hogy mi számít lakóingatlannak, a földhivatali nyilvántartás határozza meg – csak azokra az ingatlanokra vonatkozik a fenti jövedelemszámítási mód, amelyek a nyilvántartás szerint lakóház, lakás megnevezéssel vannak feltüntetve, vagy ilyen elnevezéssel várnak feltüntetésre, illetve ebbe a körbe tartozik az építményhez tartozó földrészlet is. A földhivatali nyilvántartásnak egyébként is nagy jelentősége van az ingatlan szerzési időpontjának a meghatározásában, hiszen ez utóbbi dátum az adóalap mértékét is befolyásolja. Fontos tudni, hogy az ingatlan adójogi szempontból azon a napon számít „megszerzettnek”, amikor az érvényes szerződést benyújtják a fölhivatalhoz, függetlenül a kifizetés módjától, illetve időszakától. Az adóköteles időszak módosításával összefüggésben azonban változik a lakásszerzési kedvezmény is, mégpedig fokozatosan meg fog szűnni. Az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem adókötelezettséghez kapcsolódóan új méltányossági szabályok is bekerültek a törvénybe, kérelemre – figyelembe véve a jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetet, illetve a jövedelem felhasználásának körülményeit – az adót az adóhatóság mérsékelheti vagy el is engedheti. Lényeges kiemelni, hogy a változásokra tekintettel több átmeneti szabály is beiktatásra került, különösen azokban az esetekben, ahol a telekingatlan megszerzése, illetve az arra való ráépítés, vagy az ingatlan bővítése nem egy adóévre esik. Ebben az esetben több tényezőt kell egyidejűleg vizsgálni annak érdekében, hogy a szerzés éve meghatározható legyen. Ugyan ez elmondható a lakásszerzési kedvezmény igénybe vételével kapcsolatban is. Javasoljuk ebből következően minden olyan olvasónknak, aki a közeljövőben kívánja ingatlanát értékesíteni, hogy az adózással kapcsolatos szabályokról szakembertől kérjen tájékoztatást, ugyanis csak az egyedi eset összes körülményeinek ismeretében lehet meghatározni, hogy milyen összegű adót kell fizetni és milyen kedvezmények érvényesíthetőek azzal összefüggésben.