Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Munkajog

Munkajog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Mediáció

Mediáció

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Családjog

Családjog

Társasági jog

Társasági jog

A társasházi törvény 2011-es módosításairól röviden:

 2011. január elsejétől több rendelkezése is módosításra került a társasházakról szóló törvénynek. Immár lehetőség van arra, hogy a társasház közgyűlése megtiltsa a tevékenységet a nem lakás céljára szolgáló helyiségben akkor, ha annak használója a helyiséget szerencsejáték céljára kívánja használni. Erre lehetőséget ad a jogszabály akkor is a nem lakáscélú helyiség használata körében a közgyűlésnek, ha abban szexuális segédeszközöket, egyéb szexuális jellegű kereskedelmet, vagy szolgáltatást kívánnak folytatni.

Korábban is volt már lehetőség arra, hogy a nem lakáscélú helyiségek használatát a társasház közgyűlése korlátozza úgy, ahogy azt a szervezeti és a működési szabályzatban lefektették. A jelenlegi módosítás annyiban változtat a korábbi helyzeten, hogy akkor is lehet ezen a jogcímen a helyiség használatát korlátozni, ha ez nincs a szervezeti és a működési szabályzatban rögzítve. Kiemelendő, hogy mint ahogy a szervezeti és a működési szabályzat módosításához, ehhez is a társasház közgyűlésének döntése szükséges.

A módosítás alapján azonban a társasház közgyűlése nem csak tiltó, de megengedő határozatot is hozhat bizonyos esetekben. Ezeknek a határozatoknak a kötelező tartalmi kelléke, hogy mindenképpen le kell írnia a nem lakáscélú helyiségek használatából adódó zavaró tevékenység megjelölését és annak indoklását, hogy az mennyiben zavarja a lakhatás feltételeit az adott társasházban. Itt lehet utalni akár a zaj és rezgésvédelemről rendelkező jogszabályi követelményeknek való megfelelésre is.

További módosítással érintett része e törvénynek, hogy a társasház már nem hat, hanem három hónapos elmaradás után is kérheti a jelzálog javára történő bejegyeztetését azokra a lakásokra, amiknek tulajdonosai elmaradtak a közös költség megfizetésével. Ez a rendelkezések akár elő is segíthetik, hogy a rövidebb határidő miatt a tulajdonosok teljesítési hajlandósága megnövekszik, ugyanakkor a gyakorlatban előfordul, hogy az adott lakás értékesítése sem egyszerű, vagy kifizetődő.

Fontos része még az említett módosításnak, hogy feljogosítja az önkormányzatokat arra, hogy egy adott területen, figyelembe véve városképi, vagy kereskedelmi szempontokat, meghatározza a módját, vagy feltételeit annak, hogy a társasház közgyűlése a fentiekben vázolt tiltó és megengedő hozzájárulás lehetőséggel miként élhet a társasház lakóközössége.