Munkajog

Munkajog

Családjog

Családjog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Társasági jog

Társasági jog

Mediáció

Mediáció

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Termékbemutató

Nyugdíjas olvasónk részt vett egy ilyen rendezvényen, ahol értékesítettek számára – sorsolásos alapon – egy gőzgépet, melynek ára közel 600 000 forint volt, de mint szerencsés nyertes ezt megvásárolhatta 250 000 forintért. Aláírattak vele egy megrendelést, illetve az OTP hitel igényléséhez lemásolták az iratait. Igazából otthon tudatosult benne, hogy mi történt, ezért el kíván állni a szerződéstől, de az iratok áttanulmányozása során kiderült, aláírt egy olyan „cetlit” is az általános vásárlási feltételek mellett, mely szerint az áru értékének 25 %-át bánatpénz címén meg kell fizetnie, amennyiben a szerződéstől eláll. A bánatpénz alapjaként természetesen az engedményekkel nem csökkentett ár került feltüntetésre.

Ezzel kapcsolatban a következőket kell tudni. A 17/1999. (II. 5.) sz. Korm. rendelet  határozza meg azokat az alapvető szabályokat, melyeket az ilyen típusú szerződésekre alkalmazni kell. Ennek értelmében a vevőnek joga van a vásárlástól, illetve a megrendeléstől számított 8 napon belül indokolás nélkül elállni. Ez esetben ennek semmiféle díja nincs, bánatpénz nem köthető ki. A vevőt mindösszesen azok a költségek terhelik, melyek az esetlegesen már kiszállított termék visszajuttatásával kapcsolatosak, egyéb költségek megtérítése tőle nem követelhető. Amennyiben a vásárlással kapcsolatban hitelszerződés megkötésére is sor került, akkor a vásárlástól való elállás ennek a felbontását is maga után vonja. Arra kell tehát figyelni, hogy a jogszabály által biztosított határidő alatt szándékunkat az eladóval – lehetőleg dokumentálható módon – közöljük.

Az elállás joga bizonyos körülmények között nem gyakorolható, ez esetben lehet jelentősége annak, hogy bánatpénz fizetését kikötik a felek, melynek teljesítése esetén a szerződéses kötelezettségétől mentesül a vevő. A fenti esetben azonban ez vélhetően nem merült fel, mivel a már hivatkozott rendelet értelmében a vevő akkor nem gyakorolhatja az elállás jogát, ha az kifejezetten az ő személyéhez kötött, az ő egyedi igényei és utasításai alapján személyre szabottan készítették el, illetve ha az a jellegénél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor 8 napon belüli elállás esetén semmiféle bánatpénz nem követelhető, és nem terhelik az esetleges hitelszerződésből eredő kötelezettségek sem. A hitelintézet felé az eladónak van értesítési kötelezettsége, de a saját megnyugtatása érdekében ezt a vevő is megteheti.