Munkajog

Munkajog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Társasági jog

Társasági jog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Mediáció

Mediáció

Családjog

Családjog

Röviden - 2010.06.04.

Másfél évvel ezelőtt létesítettem munkaviszonyt jelenlegi munkaadómmal. A múlt héten a munkaadóm arra kért hatósági bizonyítvánnyal igazoljam, hogy nem állok a jelenlegi munkakörömet érintő foglalkozás eltiltás hatálya alatt. Megteheti ezt ha eddig nem kért erkölcsi bizonyítványt tőlem?

Munkaadója jogosan járt el. A Munkatörvénykönyve lehetőséget biztosít 2010. április 01. napjától arra, hogy a munkaszerződés megkötése előtt és a vele már munkaviszonyban álló munkavállalótól „erkölcsi bizonyítványt” (hatósági bizonyítványt) kérjen. Amennyiben a megküldött hatósági bizonyítvány azt tartalmazza, hogy a munkakörét vagy annak egy részét érintő foglalkozás eltiltása hatálya alatt áll, úgy munkaadója a munkaviszonyát megszüntetheti. Abban az esetben, ha az igazolás nem tartalmaz bejegyzést, úgy a hatósági bizonyítvány beszerezésével kapcsolatban felmerült igazgatási eljárási díjat a munkáltató megtéríti az Ön számára.

A kialakult gazdasági helyzet miatt kénytelen vagyok alkalmazottaim egy részétől megválni, mivel üzletbezárásra kényszerülök. Ez elég indok-e a felmondáshoz? Kell-e végkielégítést fizetnem, és mi a helyzet a felmondási idővel?

A munkáltató rendes felmondással megszüntetheti az alkalmazott munkaviszonyát, a működésével összefüggésben felmerülő okokra hivatkozva. Ez lehet az átszervezés is, melynek során egy munkakör feleslegessé válik. A lényeg az, hogy a felmondást indokolnia kell, és annak okszerűen kell következnie az átszervezésből, illetőleg további feltétel, hogy annak valóságosnak kell lennie. A felmondási védelem alatt álló munkavállaló jogviszonya – ezen a jogcímen – nem szüntethető meg. A munkaviszony felmondását írásban kell közölnie a munkavállalóval, akinek jogában áll annak tartalmával  kapcsolatban a bírósághoz fordulni, amennyiben nem érzi az ott megjelölt indokot valósnak. A felmondásban megjelölt indoklás később nem változtatható meg. A munkavállalót megilleti a végkielégítés, amennyiben legalább három év megszakítás nélküli munkaviszonya van az adott munkáltatónál. Mértéke a munkaviszonyban eltöltött idő függvénye, de minimálisan egy hónap.  A felmondási időt is biztosítja a törvény, ez legalább 30 nap, de függ attól is, hogy milyen időtartamú jogviszony után következik be a felmondás. A felmondási időre átlagkereset jár a munkavállalónak, és legalább annak felére a munkavégzési kötelezettség alól fel kell mentenie.