Biztosítási jog

Biztosítási jog

Mediáció

Mediáció

Társasági jog

Társasági jog

Családjog

Családjog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Munkajog

Munkajog

Röviden - 2010.05.27.

Jelenleg táppénznem vagyok. Kaptam egy levelet a munkáltatómtól, hogy május 15. napjával kijelentett az APEH-nál. Határozatlan idejű munkaszerződéssel dolgozom, ugyan volt szó közöttünk a munkaviszonyom közös megegyezéssel történő esetleges megszüntetéséről, de én nem írtam alá semmit. Jogszerű volt ez az eljárás, illetve ha igen, meddig lehetek még táppénzen?

A betegállomány időtartama alatt Ön felmondási védelem alatt áll. Ebből következően a munkaviszonya csak közös megegyezéssel, illetve a törvény által meghatározott esetekben rendkívüli felmondással szüntethető meg, de ennek egy esetben sem az a módja, hogy „kijelenti” Önt a munkáltatója. Ezt csak akkor teheti meg, ha jogszerűen megszüntették a munkaviszonyát. A közös megegyezés esetén sem elegendő ehhez az, hogy már beszélgettek róla, azt mindenképpen írásba kell foglalni, és mindkét félnek alá kell írnia. Így az elmondottak alapján munkaviszonya megszüntetése nem volt jogszerű. Amennyiben egyébként a biztosítási jogviszonya valamilyen okból megszűnik, úgy a „passzív táppénz” még 30 napig megilleti Önt.

Gyermekem felnőtt, így a már kinőtt használati tárgyait, ruháit internetes portálokon eladtam. Az adófizetéssel nem foglalkoztam, de most hallottam a médiákban, hogy az adóhivatal kampányszerű ellenőrzést folytat az ilyen kereskedést folytatóknál, és nagy bírságot is kiszab. Kérdésem, hogy ennek elkerülésére mit tegyek?

A jogszabály szerint az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem adóköteles. Fontos, hogy az adó alapja nem a bevétel, hanem annak a költségekkel csökkentett része. Amennyiben az adott ingóságról számlája van, akkor az annak megfelelő összegű költség vonható le, ha nem lehet tudni, mennyi volt a bekerülési érték, akkor a bevétel 25 %-át kell jövedelemnek tekintetni. A jövedelem 25 %-a a személyi jövedelemadó, de kedvezményként évi 50 000 forintig ezt nem kell megfizetni.  Ezek a szabályok nem alkalmazhatóak akkor, ha egyéni vállalkozás keretében történik az értékesítés, illetve ha annak üzletszerűsége megállapítható. Amennyiben az értékesítés üzletszerűen – ellenérték fejében, szabályos áfa alanyként bejelentkezve – történik, úgy  a számlával igazolt költségek, ennek hiányában a bevétel 10 %-a vehető figyelembe a bevétel csökkentésére, és az így kapott jövedelmet össze kell vonni az egyéb jövedelmekkel, és az adótábla szerint kell az adóját megállapítani. Nem illeti meg ezen kívül az évi 50 000 forint összegű adókedvezmény sem.