Munkajog

Munkajog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Társasági jog

Társasági jog

Családjog

Családjog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Mediáció

Mediáció

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Időjárási károk - 2010.05.21.

Miután a sajnálatos esemény bekövetkezett, a kár vizsgálatakor mindenekelőtt annak a pontos meghatározása a feladat, hogy azt milyen típusú vihar okozta. Például, ha egy orkánszerű viharban egy egészséges fa dől ki, akkor annak kidőlése nem kiszámítható, vagyis vis major – - előre nem látható elháríthatatlan - esemény, tehát ebben az esetben csak a saját cascónkra, vagy lakásbiztosításunkra számíthatunk a kár megtérítésében. Persze, ha rendelkezünk ilyennel. Más a helyzet azonban akkor, ha már láthatóan beteg, korhadt fáról beszélünk.  Ez eredhet abból, mert nem ápolták, nem gondozták megfelelően. Ebben az esetben a fa tulajdonosát kell felkutatnunk, akinek kártérítési felelőssége van. Összefoglalva tehát, függetlenül attól, hogy a kár milyen területen történik, azaz a közterületen, autópályán, vidéken, nagyvárosban stb., az alábbiak vizsgálata elengedhetetlen.

A fa megfelelően van-e gondozva, egészséges, vagy beteg, korhadt esetleg? Ki a károkozó fának a tulajdonosa? Ebben a kérdésben kiindulási alap, hogy területileg hol helyezkedik el. Továbbá fontos, hogy milyen jellege volt a viharnak (egyszerű vagy orkáni)? Erről az Országos Meteorológiai Szolgálattól kérhetünk felvilágosítást. Amikor már megvan a baj, és szembesültünk válságos helyzetünkkel, ne felejtsünk el fényképfelvételeket készíteni a fáról, az autóról, a területről, és fontos még, hogy amennyiben valaki esetlegesen látta az eseményt, akkor szerezzük be ezen személy vagy személyek tanúvallomásait is. Ha a fa közterületen áll, azonnal jelentsük írásban, vagy, ha nagyon ráérünk személyesen a közterület kezelője felé, hisz ebben az esetben ők az illetékes szervek.

Saját magunkat védhetjük azzal is, ha a fáról, a letört ágakról, gyökerekről bármilyen fontosnak tűnő részletről videót is készítünk, vagy akár anyagmintákat is elteszünk, melyeket vita esetén az arra illetékes szakember meg tud vizsgálni. A fenti sajnálatos esemény bekövetkezhet a saját udvarunkban is, amikor a saját kertünkben álló, saját fa tesz kárt a saját autónkban. Ilyenkor kárunkat a lakás, vagy casco biztosítás térítheti meg a biztosítási szerződésünkben foglalt feltételek szerint.

Ha netalán a szomszéd ingatlanán lévő elhanyagolt fa, vagy ága esik rá ingatlanunkra, autónkra, úgy a szomszéd lakásbiztosítója téríthet a szerződés szerint, vagy annak hiányában maga a szomszéd. Ilyen válságos időkben az is előfordul, hogy a már kidőlt, leszakadt fának, ágnak megyünk neki az autónkkal. Mivel ilyenkor a kár a mi figyelmetlenségünkből keletkezett, így más felelősségbiztosítására nem számíthatunk. Ebben az esetben csak a casco téríthet a szerződésben foglaltak szerint.