Családjog

Családjog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Munkajog

Munkajog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Társasági jog

Társasági jog

Mediáció

Mediáció

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Munkajog I.részlet 2010.02.17.

Mikor  kell legkésőbb a bankszámlán megjelenni az esedékes fizetésnek a hónap 5., 10., vagy 15. napján?

A munkabért – ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik – a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. Ha tehát a munkaszerződés nem tartalmaz ettől eltérő időpontot, akkor a fizetést legkésőbb a hónap 10. napjáig kell a munkavállaló részére kifizetni. Amennyiben a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, a munkáltató a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapon kell, hogy kifizesse a munkavállalónak.

Egy forgácsoló műhelyben, minimum hány C foknak kellene lennie?

A Munka Törvénykönyve szerint az egészségre nem veszélyes és a biztonságos munkavégzés követelményeit minden esetben a munkáltatónak kell biztosítania. Ebbe a körbe természetesen beleértendő az emberi szervezet számára megfelelő hőmérséklet munkavégzés teljes időtartama alatt történő biztosítása is. Az egyes munkahelyek hőmérsékleti követelményeiről szóló rendelet külön melléklete ad értékmeghatározást a meleg és hideg évszakokra, továbbá attól függően definiál, hogy a munkakör szellemi tevékenységet, könnyű fizikai, közepesen nehéz fizikai vagy nehéz fizikai munkának minősül e.

Csak példaként említve, a szellemi tevékenységet végző munkavállaló részére 20-24 C közötti hőmérsékletet kell biztosítani a munkavégzéséhez, míg egy közepesen nehéz fizikai munkát végző munkavállaló részére 14-19 C közötti hőmérséklet az előírt és a munkáltató által biztosítandó a munkavégzés helyén.

Lehet-e fűtés módja hőlégbefúvó mely a helyiség levegőjét használja el (oxigéntartalmát)?

A légtér kialakításánál fő szempontként azt kell érvényesíteni, hogy a zárt munkahelyeken mindenkor biztosítva legyen az elegendő mennyiségű és minőségű, az egészséget nem károsító levegő. Általános követelmény továbbá, hogy a munkavállalót a munkahelyen nagy fokú hőhatás nem érheti. A munkahelyi ablakokat, üvegfalakat úgy kell kialakítani, hogy a dolgozók ne legyenek kitéve az erős napsugárzás hatásainak. Az alkalmazott fűtőtestek nem szennyezhetik a légteret, és nem idézhetik elő a dolgozók felmelegedését vagy lehűlését sem. Fentiekre tekintettel a hőlégbefúvó készülék fűtési módként való alkalmazása nem feltétlenül felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Soron következő cikkünkben folytatjuk kedves olvasónk munkajoggal kapcsolatban felmerült rövid kérdéseinek a megválaszolását.