Családjog

Családjog

Társasági jog

Társasági jog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Munkajog

Munkajog

Mediáció

Mediáció

Vagyonadó - 2010.01.15.

Az APEH honlapján és az Ügyfélkapun keresztül is elérhető a lakóingatlanok után fizetendő adó alapjának megállapításához - önkéntes döntés alapján - használható becsült forgalmi érték kalkulátor. A kalkulátor kizárólag arra szolgál, hogy az adózónak segítséget nyújtson a lakóingatlanokat terhelő adó alapjának meghatározásához. A kalkulátor által megállapított érték az un. becsült forgalmi érték, amely nem feltétlenül azonos a tényleges forgalmi értékkel, mert lehetnek az ingatlannak olyan – a kalkulátor által figyelembe nem vett – sajátosságai is, amelyek a valós forgalmi értéket érdemben befolyásolják. Különösen igaz ez a nagy alapterületű lakóingatlanok esetében, ahol jelentős eltérések lehetnek az ingatlan egyedi sajátosságai miatt. Ezeknél az ingatlanoknál a becsült forgalmi érték tehát gyakrabban mutathat eltérést a tényleges forgalmi értéktől, amelynek megállapítására kizárólag egyedi értékelés lehet alkalmas. Fontos kiemelni, hogy az adófizetési kötelezettség az ingatlan tényleges forgalmi értéke után áll fenn. Ez utóbbi nem más, mint az az érték, amely az ingatlan eladása esetén árként elérhető. Amennyiben ennek összegében bizonytalanok vagyunk, és éppen az adókötelezettség határán mozgunk, javasolt lehet az egyedi értékbecslés elvégeztetése is. Ha azonban az adózó a bevallásában a kalkulátor által becsült értéket tünteti fel ingatlana forgalmi értékeként, akkor az adóhatóság egy esetleges adóellenőrzés eredményeként terhére adójogi szankciót akkor sem állapíthat meg, ha ingatlana valós forgalmi értéke magasabb a bevallásban szereplő értéknél. Az adóhiány összegét azonban meg kell fizetni.

A forgalmi érték és a becsült forgalmi érték mellett azonban szólni kell még az ún. számított értékről is. Ennek akkor van jelentősége, ha a számított érték és a forgalmi érték egymástól eltér, mégpedig úgy, hogy a forgalmi érték alacsonyabb a számított értéknél. Ha az ingatlan számított értéke meghaladja az adómentes értékhatárokat, de a forgalmi érték alapján adót nem kell fizetni, bevallási kötelezettség akkor is terheli a tulajdonost az ingatlan tekintetében. Ha ennek ellenére nem készít bevallást, az adóhatóság mulasztási bírságot állapíthat meg terhére.

Mindezeknek a szabályoknak természetesen csak akkor van létjogosultsága, ha az Alkotmánybíróság a jelenleg folyó eljárásában nem helyezi hatályon kívül a jogszabályt.

 

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai