Munkajog

Munkajog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Családjog

Családjog

Társasági jog

Társasági jog

Mediáció

Mediáció

Adókalkulátor

Jövő év január 1-én hatályba lépnek azok a rendelkezések, melyek szerint a nagyértékű vagyontárgyaink után adót kell fizetnünk. Ennek értelmében többek között  a 30 millió forint forgalmi érték feletti ingatlanok vagyonadó kötelesek lesznek.  Az adófizetési kötelezettség alapvetően az önadózás rendszerére épül itt is, tehát nekünk kell meghatároznunk – a törvény mellékletében meghatározott szempontok szerint – azt, hogy mennyit is ér az ingatlanunk. Ennek elősegítésére született egy kormányrendelet, melynek értelmében hivatalos vagyonadó kalkulátort működtet az APEH. Egészen pontosan az történik, hogy egy űrlap kitöltése után – akár az APEH honlapján, akár az ügyfélkapun keresztül – az adóhatóság megállapítja az ingatlanunk becsült értékét, és erről levélben tájékoztat minket. Egészen biztos, hogy az ingatlan forgalmi értéke és becsült értéke el fog térni egymástól, és ebben az esetben jogosan merül fel a kérdés, hogy mire is jó ez az egész?


Alapvetően azok után az ingatlanok után nem kell ugyanis adót fizetnünk, amelyek forgalmi értéke nem haladja meg a 30 millió forintot, az lakóhelyünként szolgál, illetve abban életvitelszerűen élünk. A vagyonadó törvényből kimaradt  a forgalmi érték esetében az illetéktörvény rendelkezéseire való hivatkozás, ugyanakkor rendelkezik arról, hogy az ott nem szabályozott esetekben az adózás rendjéről szóló törvény előírásait alkalmazni kell, tehát a mentességekről, kedvezményekről igazolásokat kell tudnunk bemutatni. Amennyiben alábecsüljük a vagyonunkat, és egy utólagos ellenőrzés során ez kiderül, bírsággal és késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetnünk az adó összegét. Amennyiben azonban élünk a felkínált lehetőséggel, és ennek ellenére egy esetleges  ellenőrzés során a közölt összegtől eltérően állapítja meg az adóhatóság a vagyonadó alapját, mentesülünk a szankcióktól, hiszen tudjuk bizonyítani a hozzánk eljuttatott levéllel, hogy az adóalap megállapítása során a tőlünk elvárható körültekintéssel jártunk  el. Mindenkinek ajánlott tehát a forgalmi érték meghatározása tekintetében ez a fajta eljárás, akinek saját számításai szerint az ingatlana nem ér többet 25 millió forintnál. Fölöslegesen azonban nem érdemes kíváncsiskodni, ugyanis a beküldött adatainkat az APEH nyilvántartja és felhasználhatja. Ha például azt tapasztalják, hogy az általuk  megküldött becsült forgalmi értéknél alacsonyabb összeget közöltünk az adóbevallásunkban, akkor tálcán kínáljuk nekik az ellenőrzés szükségességét, és valószínűleg a szankciók megállapítása során sem tudnánk a jóhiszeműségünket alátámasztani.


 

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai