Családjog

Családjog

Munkajog

Munkajog

Társasági jog

Társasági jog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Mediáció

Mediáció

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Folyószámla

Mindenekelőtt azt kell tudni, hogy ez a kivonat a lejárt esedékességű tartozásokat tartalmazza, amelyek vonatkozásában az adóhatóság végrehajtást indíthat. Ugyanakkor a késedelmi pótlék a 2008. évre előírt összeg, mely november 16. napjától számít végrehajthatónak.

A kivonat adónemenként tartalmazza az esetleges hátralékokat, illetve túlfizetéseket. Mit kell tenni abban az esetben, ha egyik adónemen túlfizetést, másikon pedig hátralékot találunk? Először is tisztában kell lennünk azzal, hogy hiába van túlfizetésünk, ha egy másik tétel tekintetében tartozást halmoztunk fel, a végrehajtási eljárás megindítható az APEH részéről, így könnyen szembesülhetünk egy folyószámlára benyújtott inkasszóval, vagy munkabérletiltással. Ezért szükség van arra, hogy külön intézkedjünk arról, hogy a túlfizetésünket vezesse át az adóhivatal az adótartozásunkra. Erre külön nyomtatványt rendszeresített az APEH, mely az internetes honlapjáról letölthető, illetve kirendeltségein beszerezhető. Jogszabály megengedi egyébként, hogy a végrehajtási eljárás keretei között az adóhatóság hivatalból vezesse át a túlfizetés összegét a hátralékra, ebben az esetben erről külön értesítést küldnek. Amennyiben még így is tartozásunk van, akkor azt haladéktalanul rendezni kell. Abban az esetben, ha erre nincs anyagi lehetőségünk, akkor kezdeményezzünk fizetési könnyítési eljárást, akár a részletfizetés, akár a fizetési halasztás, illetve törlés érdekében, mivel csak így tudjuk elejét venni a végrehajtási eljárásnak. Itt hívnánk fel a figyelmet arra, hogy a végrehajtási eljárás megindításáról nem kell előzetes értesítést küldeni, az magának a végrehajtási cselekménynek a foganatosításával megindul. Nem árt tisztában lenni azzal sem, hogy a már elvégzett végrehajtási cselekményre – például egy gépjárműfoglalásra – az időközben benyújtott méltányossági kérelemnek nincs hatása. Így még ha engedélyezik is a részletfizetést, vagy fizetési halasztást, a foglalás feloldására csak akkor kerül sor, ha a teljes tartozás megfizetésre került.

Abban az esetben, ha a folyószámlán szereplő tételek áttekintésekor azt tapasztaljuk, hogy nem valós adatokat tart nyilván az adóhatóság, lehetőségünk van észrevételezni az eltéréseket. Ehhez azonban szükség van azokra az iratokra, amelyek megalapozzák a kifogást, hogy bizonyíthassuk az eltéréseket.

Annak érdekében, hogy elkerüljék a jövőbeni kellemetlenségeket, javasoljuk a folyószámla figyelmes áttekintését, illetve a szükséges intézkedések haladéktalan megtételét.


 

 

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai