Ingatlanjog

Ingatlanjog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Családjog

Családjog

Mediáció

Mediáció

Munkajog

Munkajog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Társasági jog

Társasági jog

Ajándékozás

Négyen vagyunk testvérek, ebből ketten tartjuk édesanyánkkal a kapcsolatot, aki szeretne ajándékba adni kettőnknek egy-egy komolyabb pénzösszeget. Kérdésem, hogy megtámadható-e a másik két testvérem részéről a nekünk juttatott ajándék, illetve később a hagyaték összegénél ezt figyelembe kell-e venni?

Az ajándékozási szerződés a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján az ajándékozó részéről támadható meg. Az ajándékozási szerződés természetéből következik, hogy az ajándék visszakövetelése az ajándékozó legszemélyesebb joga. Ennek megfelelően az ítélkezési gyakorlat szerint az ajándékozó örökösét jelen esetben az Ön testvéreit általában nem illeti meg az a jog, hogy visszaköveteljék az ajándékot, illetőleg követeljék a helyébe lépett értéket. Arra van lehetőség, ha az ajándékozó még életében pert indított akár az ajándék visszakövetelésére, akár a szerződés érvénytelenségének a megállapítására, halála esetén a pert az ajándékozó örököse a perbeli jogutódlás szabályai szerint folytassa.

A törvényes örökösök elsősorban az örökhagyó gyermekei, akik főszabályként, fejeként egyenlő részben örökölnek. A hagyatékban való egyenlő részesedés azonban nem jelent tényleges egyenlőséget abban az esetben, ha az örökhagyó valamelyik gyermekét vagy gyermekeit még életében ingyenes juttatásban részesítette. Ezen segít az úgynevezett osztályra bocsátás jogintézménye, amely lehetőséget ad az örökhagyótól még az életében kapott adományok figyelembevételére. Azonban ezeket az adományokat az Önök esetében az ajándékot, csak akkor kell osztályra bocsátani, ha az örökhagyó azt osztályra- bocsátási kötelezettséggel adta, azaz bármilyen formában erre irányuló nyilatkozatot tett. A nyilatkozathoz a hatályos Polgári Törvénykönyvünk semmiféle alakszerűséget nem kíván meg, így azt az örökhagyó akár szóban, akár írásban, bármilyen formában megteheti. Azonban a nyilatkozatot az ingyenes adomány juttatásakor kell az örökhagyónak megtennie. Tehát arról van szó, hogy amennyiben az ajándékozásnál az édesanyja olyan nyilatkozatot tesz, hogy ezt az összeget majd a hagyaték tiszta értékének a megállapításánál vegyék figyelembe, csak akkor kell a hagyatékban való részesedéskor figyelembe venni, ellenkező esetben nem. Fontos, hogy a fentiek csak törvényes öröklés esetén érvényesek. Végrendeleti öröklés esetén eltérő a jogi szabályozás.

Eladtunk egy lakást, amelyen nekem haszonélvezeti jogom volt. A kapott összeget befektettem egy újabb lakás vásárlásába. Élhetek-e azzal a kedvezménnyel, hogy csak a két lakás értékének különbözete után fizessek illetéket?

A jogszabály szerint nem. Ez a típusú illetékkedvezmény ugyanis csak akkor vehető figyelembe, ha a tulajdonában álló lakást értékesítette, a haszonélvezetre nem terjed ki.


 

 

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai