Munkajog

Munkajog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Társasági jog

Társasági jog

Családjog

Családjog

Mediáció

Mediáció

Röviden... - 2009.10.01

Egy fiatalember nagyobb összeggel tartozik nekem. Az édesapjával találkoztam a napokban, aki mellékesen megjegyezte, hogy ügyvéddel szándékozik egy olyan papírt készíttetni, amiben Ő felelősséget vállal a fia tartozásáért. Gondolom azért, hogy egy esetleges végrehajtáskor, mivel neki nincs a nevén semmi, ne lehessen behajtani semmit. A kérdésem, hogy lehet e ilyet tenni, úgy hogy jogilag meg is áll a dolog?

A Polgári Törvénykönyvünk ismeri az úgynevezett tartozásátvállalás jogintézményét, ami azt jelenti, hogy a kötelezettel, azaz az Önnek tartozó személlyel valaki egy harmadik személy megállapodik abban, hogy a tartozását átvállalja. Ebben az esetben köteles azonban Önnek, mint jogosultnak a hozzájárulását kérni. Amennyiben hozzájárul ehhez, akkor a tartozásátvállaló az eredeti kötelezett helyébe lép, megilletik mindazok a jogok, amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben megillették, és ön az új személytől követelheti a tartozás megfizetését. Amennyiben nem járul hozzá a tartozásátvállaláshoz, akkor a tartozásátvállalónak az a kötelessége, hogy az eredetileg Önnek tartozó fiatalembert olyan helyzetbe hozza, hogy a tartozás lejártakor teljesíteni tudjon az Ön irányába.


A házam mellett található szomszédos ingatlan tulajdonosa nem engedi meg, hogy a telekhatáron álló kamrámnak az ő felé eső oldalát bevakoljam, befessem és felújítsam azt elkerülve a jövőbeli nagyobb mértékű károsodást. Mit tehetek ebben a helyzetben?

A hatályos Polgári Törvénykönyvünk szomszédjogi rendelkezései értelmében a közérdekű munkálatok elvégzése esetén a tulajdonos - kártalanítás ellenében - köteles a földterületére való belépést megengedni, továbbá előírja, hogy a tulajdonos a szomszédos földet kártalanítás ellenében jogosult használni, amennyiben ez a földjén való építkezéshez, bontási, átalakítási vagy karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges. Ezen törvényhely alapján a szomszédja a kijavítási munkálatokat köteles lenne tűrni. Amennyiben a szomszéd a felhívása ellenére sem hajlandó együttműködésre, és nem biztosítja az ingatlanra történő bemenetelt, úgy Önnek peres eljárás keretében van lehetősége kérni a Bíróságtól, hogy kötelezze a szomszédját a felújítási, vakolási munkáltatok tűrésére. 

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai