Mediáció

Mediáció

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Társasági jog

Társasági jog

Munkajog

Munkajog

Családjog

Családjog

Röviden... - 2009.09.25

Négy és fél éve vásároltam egy építési telket. Annak idején nem kellett illetéket fizetnem, mert vállaltam, hogy beépítem. Ez meg is történt, két éven belül megszereztem a használatba vételi engedélyt is. Az APEH azonban – illetéktartozás miatt – végrehajtási eljárást indított ellenem, konkrétan letiltotta a fizetésem egy részét. Jogos-e az eljárás, illetve mit lehet tenni?

Az illetéktörvény előírásai szerint a visszterhes vagyonszerzési illeték alól feltételesen mentesül az a személy, aki lakóház építésére alkalmas telket vásárol, és vállalja, hogy azt négy éven belül beépíti. A gyakorlat szintjén ez azt jelenti, hogy megállapítják az illetékfizetési kötelezettség összegét, de annak befizetését felfüggesztik a törvény által előírt négy év időtartamra. Ennek a letelte után az adóhatóságnak meg kellene keresnie a területileg illetékes önkormányzat építésügyi hatóságát annak érdekében, hogy megállapíthassa az illetékmentesség jogosságát, azaz a megkeresésben azt kell tisztázni, hogy van-e az adott ingatlan vonatkozásában jogerős használatba vételi engedély. Amennyiben igen, úgy az illeték összegét véglegesen törölni kell. A törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy a vagyonszerző bejelentse négy éven belül a jogerős használatba vételi engedély megszerzését, ez esetben szintén törölnie kell az adóhatóságnak a felfüggesztett illetéket.

Egyértelmű tehát, hogy amennyiben van jogerős használatba vételi engedélye, akkor az adóhatóság eljárása ellentétes a jogszabállyal, hiszen nem tett eleget a megkeresésre vonatkozó törvényi kötelezettségének, és olyan összegre indított végrehajtási eljárást, mely nem egy jogos tartozás. Önnek lehetősége van arra, hogy a végrehajtás ellen kifogást emeljen, amely beadványához mindenképpen csatolja a jogerős használatba vételi engedély egy másolatát. A jogosulatlanul beszedett összeg után ezen kívül megilleti még késedelmi kamat is, melyre vonatkozóan is érdemes kérelmet előterjeszteni.

Telket kaptam ajándékba, kértem a feltételes illetékmentességet, mert be szerettem volna építeni azt. Időközben azonban kiderült, hogy a terület építési tilalom alatt áll, és sajnos a négy év mindjárt letelik. Kérhetek-e határidő hosszabbítást a fenti indok alapján a beépítésre?

A jogszabály nem biztosít erre lehetőséget. Gyakorlatilag késedelmi pótlékkal növelt összegben meg kell fizetnie az ajándékozási illetéket. Amire lehetősége van, az hogy méltányossági eljárásban kéri az összeg elengedését, mérséklését, vagy részletfizetést. Ez azonban már az adóhatóság mérlegelési jogkörébe eső döntés, amelyet az Ön vagyoni helyzete nagyban befolyásol.