Családjog

Családjog

Társasági jog

Társasági jog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Mediáció

Mediáció

Munkajog

Munkajog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Vagyonadó - 2009.09.07

Az elmúlt időszakban, a médiában is nagy port kavart, hogy a főváros rendeletben tiltotta meg, hogy a felhasználó a TÁVHŐ szolgáltatóval a közüzemi szerződését felmondja. Az Alkotmánybíróság májusban hozott határozatában semmisítette meg a fenti rendeleti intézkedést, így a továbbiakban már Budapesten – és amennyiben van olyan települési önkormányzat ahol szintén bevezettek hasonló tilalmakat ott is - elhárult az akadálya, hogy a fogyasztók bármilyen más műszakilag elfogadott fűtési rendszerre térjenek át, amennyiben az alábbi feltételeket teljesítik.

A Társasházak vonatkozásában amennyiben az egész Társasház szeretne leválni a meglévő rendszerről, úgy első lépésben a távhőszolgáltatóval határozatlan időre kötött közüzemi szerződést kell felmondania. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény értelmében a megszűnés feltétele, hogy a társasház teljesítsen meghatározott jogszabályi feltételeket. Elsődlegesen a tulajdonostársak legalább 4/5-ének a hozzájárulása, amelyet közgyűlési határozatba foglalnak. A szerződés felmondása nem okozhat jelentős kárt más számára, nem korlátozhatja mások tulajdonosi, használói bérlői jogait. Természetesen a Társasháznak kell viselnie azokat a költségeket, amelyek a felhasználói berendezéseknek a műszaki átalakításával merülnek fel. Továbbá a szerződés felmondását a meglévő rendszer műszaki megoldásának lehetővé kell tennie, és a felmondás nem ütközhet egyéb jogszabályba. Ezeknek a feltételeknek a fenn állásáról a Társasháznak írásban kell nyilatkoznia a szolgáltató felé.

Eltérő esetet képez, amikor nem az egész Társasház, hanem csak az épület valamely része kíván kilépni a közüzemi szolgáltatásból. Erre csak úgy van lehetőség, ha nem a közüzemi szerződés megszüntetését, hanem a módosítását kezdeményezik a szolgáltatónál. Kezdeményezni a Társasháznak és az épületrész tulajdonosának együttesen kell, és itt nem elég a tulajdonostársak 4/5-ének a hozzájárulása, a tulajdonosok 100%-ának kell hozzájárulnia, ráadásul az új fűtési rendszernek a már meglévő felhasználói berendezésektől függetlenül üzemeltethetőnek kell lennie. Emellett a szolgáltatás épületrészi megszüntetése itt sem okozhat jelentős kárt az épület többi tulajdonosa számára.

Összefoglalva a fentieket, jogszabályilag nincs akadálya a TÁVHŐ-ről történő leválásnak.


Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda Munkatársai