Társasági jog

Társasági jog

Mediáció

Mediáció

Munkajog

Munkajog

Családjog

Családjog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Vagyonadó - 2009.08.28.

A fiam tulajdonában két ház van. Az egyikben ő lakik a feleségével és gyermekeivel, a másikban, amelyiken egyébként haszonélvezeti jogom van, én élek. Kérdésem, hogy a fiamnak kell majd az után a ház után vagyonadót fizetni, amit én használok?

Az elfogadott törvény szerint a lakóingatlanok adóját az köteles fizetni, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa. Amennyiben a lakóingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult lesz adófizetésre kötelezett. A haszonélvezeti jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni, ebből következően Ön lesz fizetésre kötelezett, amennyiben egyébként adókötelezettség terheli az ingatlant.

Házasságkötésünkkor a lakhatás kérdését úgy oldottuk meg, hogy a szüleim tulajdonában álló családi ház tetőterét beépítettük. Jelenleg a ház értéke kb. 50 millió forint körül van. Kérdésem, ha négyen vagyunk tulajdonosai az ingatlannak, és az egy főre jutó forgalmi érték 30 millió forint alatt van, kell-e vagyonadót fizetnünk?

A jogszabály az egyes lakóingatlanokat akkor minősíti adómentesnek, ha az az adóalany tulajdonában áll, ott életvitelszerűen lakik, és a lakás forgalmi értéke a naptári év első napján a 30 millió forintot nem éri el. Ebből a szempontból nincs jelentősége annak, hogy az adott ingatlannak hány tulajdonosa van, mivel erre vonatkozóan a törvény külön rendelkezést nem tartalmaz. Amennyiben tehát az ingatlan forgalmi értéke 30 millió forint felett van, úgy az adóalany nem mentesül a fizetési kötelezettség alól, függetlenül attól, hogy tulajdoni hányada nem éri el az adóköteles értéket. A tulajdoni hányadoknak abból a szempontból van jelentősége, hogy a megállapított adóból kit milyen arányban terhel a fizetési kötelezettség. A törvény értelmében ugyanis ha egy ingatlannak több tulajdonosa van, akkor tulajdoni hányaduk arányában kell, hogy adót fizessenek.

Rokkantnyugdíjas vagyok, egyedül élek. Azt hallottam, hogy erre való tekintettel mentesülök a vagyonadó alól. Igaz ez?

Így ebben a formában nem. Amennyiben a lakásának ellenértéke nem haladja meg az 50 millió forintot, akkor 10 millió forint adóalap mentesül az adókötelezettség alól, ha egyedül él, és az ingatlan ténylegesen a nyilvántartás szerint is lakhelyéül szolgál a kérdéses ingatlan.