Biztosítási jog

Biztosítási jog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Családjog

Családjog

Mediáció

Mediáció

Munkajog

Munkajog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Társasági jog

Társasági jog

Röviden... - 2009.07.19.

Már egy éve külön élünk a feleségemmel, viszont házasságunkat még nem bontották fel. Ez esetben is kérhetem a bíróságot, hogy döntsön a volt közös lakásunk használatának kérdésében?

Főszabályként a bíróság csak a házasság felbontása esetén rendezi a lakáshasználat kérdését, viszont kivételes esetben a házastársak különélésekor is megteheti.

Férjemmel a házasságkötésünket megelőzően megállapodtunk a közös tulajdonban lévő lakásunk használatáról a válásunk esetére. Dönthet a bíróság a közös megállapodásunktól eltérően a lakáshasználat kérdésében?

Amennyiben házastársával még a házasság megkötése előtt közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták megállapodásukat, a bíróság csak a közös kiskorú gyermek(ek) érdekében dönthet a Felek megállapodásában foglaltaktól eltérően, kivéve, ha a kiskorú más állandó lakással rendelkezik (egyéb esetben a bíróságot köti a felek között létrejött szerződés).

Házasságunk fennállása alatt az önálló bérletemet képező bérlakásban éltünk a családommal. Lehetséges-e, hogy a bíróság a bontóperben ennek ellenére a volt feleségem részére biztosít kizárólagos lakáshasználatot?

Igen, a bíróságnak lehetősége van azt a lakást a volt házastársának a kizárólagos használatába adni,amelyen az Ön önálló bérlete fennáll, abban az esetben ha van közös kiskorú gyermekük és őt a volt házastársánál helyezik el. Kivétel azonban a szolgálati lakás esete, amikor is a bérlő nem kötelezhető lakás elhagyására.

A gyermekeim testi és lelki fejlődését egyaránt veszélyeztetné, ha a volt férjem (agresszív, durva viselkedése miatt) továbbra is a volt közös otthonunkban élne, bár a lakás elég nagy ahhoz, hogy mindannyian kényelmesen elférjünk. Kérhetem a bíróságtól a gyermekeim érdekeire figyelemmel a lakás kizárólagos használatának megállapítását a részemre?

Igen, ebben esetben a bíróság kérelemre feljogosíthatja Önt a volt közös lakás kizárólagos használatára. Tekintettel arra is, hogy a lakás természetbeni megosztásának ugyan fennállnak az objektív feltételei, úgymint a megfelelő alapterület, helyiségek száma stb.,viszont az úgynevezett szubjektív körülmények hiányoznak, hiszen a Férje a gyermekei érdekét súlyosan veszélyeztető szülői magatartást tanúsított.

A korábban közös tulajdonunkban lévő lakás használatának jogát a bíróság a volt feleségemnek ítélte meg. Tarthatok-e igényt bármilyen ellenszolgáltatásra amiért kiköltöztem az ingatlanból?

Igen, a törvény rendelkezései alapján,a közös lakásból távozó házastársat megilleti a lakáshasználati jog rá eső részének ellenértéke, természetesen arányosan, a visszamaradt házastársra, illetve a lakáshasználatra jogosult gyermek(ek)re tekintettel. A közös tulajdonban lévő lakás esetén a lakáshasználati jog ellenértéke a lakás beköltözhető és lakott forgalmi értékének különbözete.