Biztosítási jog

Biztosítási jog

Munkajog

Munkajog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Mediáció

Mediáció

Társasági jog

Társasági jog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Családjog

Családjog

Röviden... 2009.06.05.

11 éves koráig állami nevelésben volt a fiam, ekkor került hozzám, nem fogadtam örökbe csak a nevelőszülőjének és a gyámjának neveztek ki. A fiam ma már 26 éves, nagyon megromlott közöttünk a viszony. A kérdésem az, hogy halálom esetén örököl e utánam a nevelt fiam?

A Polgári Törvénykönyv 607.§-ának értelmében a törvényes örökös elsősorban az örökhagyó gyermeke. A törvényes örökös pedig az örökhagyó egyenes ági rokonát jelenti – azaz akik közül egyik a másiktól származik – vagy pedig az oldalági rokonok. A rokonsági kapcsolat megítélésénél tehát egyértelműen a vérszerinti származás a döntő. Speciális kérdésként merülne fel az örökbefogadás kérdése, mert ott az a sajátos helyzet állna elő, hogy a törvény szerint az örökbefogadott az örökbefogadó vér szerinti leszármazójaként örökölne. Tekintettel azonban arra, hogy az átmeneti nevelésbe vétel nem minősül örökbefogadásnak – az örökbefogadás feltételei sokkal szigorúbbak, és teljesen más eljárási rend érvényesül -, így a nevelésbe vett gyermekének nincs Ön után törvényes öröklési joga. Csak akkor és annyiban lenne, amennyiben Ön a végrendeletében végrendeleti örökösnek nevezné meg a fiát.  Egyébként a nevelt gyermek a nevelőszülő vagyona után nem léphet fel öröklési igénnyel.


Gyermekem a nyári szünetben munkába szeretne állni. Már elmúlt 17 éves. Milyen formában tud munkát vállalni?


Többféle lehetőség közül választhat a gyermeke. Ha talál magának olyan munkáltatót, akinél tartósan el tud helyezkedni, köthet munkaszerződést akár határozott időre, akár egy adott munka elvégzésére. Ha csak alkalomszerűen tudnak részére munkát biztosítani, megoldás lehet az alkalmi munkavállalói könyvvel való munkavégzés. Ezt a lakóhely szerinti munkaügyi kirendeltségen lehet kiváltani, ingyenesen. Alkalmi munkavállalói könyvvel különböző ideig lehet dolgozni, vagy öt napot egymás után, vagy egy hónapban 15 napot, illetve egy éven belül 90 napot (két éven belül ez 180 nap - és ez már elegendő a legtöbb társadalombiztosítási juttatáshoz. Ugyanakkor egy nap alkalmi munkavállalás után nem jár táppénz, de minden egyéb ellátás igen.).  Az AM könyvvel való foglalkoztatás egyúttal azt is jelenti a munkáltató számára, hogy lényegesen egyszerűbb elvégeznie az ezzel kapcsolatos adminisztrációt, csak az a kötelezettség terheli, hogy ún. közteherjegyet váltson, kitöltse az AM könyvet, és beragassza a közteherjegyet (ezzel igazolja az elvégzett munkát). További lehetőség, hogy diákszövetkezetbe való belépéssel vállal munkát. Ennek feltétele a szövetkezeti tagság, mely általában minimális részjegy vásárlásával jön létre. Ebben az esetben a szerződést a szövetkezettel kell megkötni, és bármi probléma adódik a munkavégzés során, akkor a szövetkezettel és nem a konkrét foglalkoztatóval kell elintézni.

A Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai