Családjog

Családjog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Mediáció

Mediáció

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Munkajog

Munkajog

Társasági jog

Társasági jog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Szocpol, haszonélvezet

Édesanyám halála következtében a testvérem és én fele-fele arányban örököltünk egy ingatlant, amelyre édesapánknak haszonélvezeti joga lett bejegyezve. Az egyik kérdésem az, hogy a lakásban maradt régi bútorokra, szőnyegekre, képekre is kiterjed e édesapám haszonélvezeti joga? A másik kérdésem az lenne, hogy édesapám kitehet e engem ebből a lakásból annak ellenére, hogy tulajdonos vagyok ő pedig csak haszonélvező?

A haszonélvezeti jog egy személyhez kötött használati jog, amelynél fogva a haszonélvezeti jog jogosultja, jelen esetben az édesapja, aki birtokolhatja, használhatja és hasznosíthatja az Ön és a testvére tulajdonában lévő ingatlant. Az édesapjának az egész ingatlanra van haszonélvezeti joga, így a törvény alapján vele szemben mindenki köteles tartózkodni olyan magatartástól, ami őt a haszonélvezeti jogának gyakorlásában akadályozná. Ön, mint tulajdonos a jogait csak annyiban gyakorolhatja amennyiben az édesapja azokkal nem él, érdekellentét esetén tehát az édesapja az, aki kizárólag jogosult az ingatlan használatára. A jogszabályok szerint a túlélő házastárs által örökölt haszonélvezet az ingó dolgok minden fajtájára tehát az Ön által említett régi bútorokra, szőnyegekre, képekre is kiterjed.

Igénybe szeretném venni a „szocpolt”, azonban a tulajdonomban van egy ingatlan 1/3-ad tulajdoni hányada. Azt hallottam, hogy így már nem vagyok jogosult a felvételére? Mi történik, ha mindezek ellenére megigénylem?

A szocpol - amelyet a jogszabályban lakásépítési, lakásvásárlási kedvezmény elnevezéssel találhatunk meg - vissza nem térítendő állami támogatás, amelyet a jogosultak csak egyszer vehetnek igénybe. A kedvezmény nyújtásának a feltételei között valóban szerepel, hogy nem lehet az igénylőnek, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme nem lehet folyamatban, valamint nincs önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya. Így akinek van lakása, annak azt előbb el kell adnia ahhoz, hogy új lakásának magvásárlásához vagy építéséhez támogatást vehessen igénybe. Fontos tudni, hogy nem minősül lakástulajdonnak, tehát megigényelhető a támogatás, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának
- együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy
- a tulajdonában lévő lakása lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy
- a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik. A fenti tényekről valamint az igénylés feltételeinek teljesüléséről a közvetlen támogatást igénylő, annak házastársa, élettársa és az együttköltöző családtag büntetőjogi felelősség mellett írásban kötelesek nyilatkozni. A jogosulatlanul felvett szocpolt késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetni, ha erre adóhatósági ellenőrzés során fény derül.
 
A Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai