Társasági jog

Társasági jog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Mediáció

Mediáció

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Családjog

Családjog

Munkajog

Munkajog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Röviden... - 2009.04.29.

Nagynéném az év nagy részében külföldön él, de rendelkezik belföldi bejelentett állandó lakóhellyel. Ezt az ingatlanát bérbeadás útján hasznosítja. Kell-e egészségügyi hozzájárulást fizetnie?
 A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség  a belföldi magánszemélyt terheli. Belföldi illetőségűnek a jogszabály értelmében az a magyar állampolgár  minősül, aki Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkezik. Amennyiben tehát a nagynénje jövedelme meghaladja az egymillió forintot, a teljes összeg után meg kell fizetnie a 14 %-os egészségügyi hozzájárulást.

Nem vagyok biztos abban, hogy a munkáltatóm rendesen bejelentette a foglalkoztatásomat, illetve arról is szeretnék meggyőződni, hogy fizet utánam a járulékokat. Hol tudok ennek utána nézni? Az adóhivatal ad erről tájékoztatást?

Ebben a kérdésben elsődlegesen a munkáltatójától kérhet felvilágosítást. A foglalkoztató kötelezettsége, hogy amennyiben a dolgozója kéri, 3 munkanapon  belül írásos igazolást adjon ki a biztosítotti bejelentés igazolására. Amennyiben pedig az okmányirodában elektronikusan regisztráltatja magát, lehetősége van arra, hogy az adóhatóság elektronikus nyilvántartási rendszerén keresztül a saját adatait lekérdezze, és ellenőrizze, hogy a munkáltató milyen adatokat vallott be.

Ajándékozás  esetén az illeték megállapításához hogyan kell a bejelentési kötelezettséget teljesíteni?
Erre formanyomtatványt nem rendszeresített az adóhivatal. A jogszabály értelmében az ajándékozás tényét 30 napon belül kell bejelenteni. A bejelentési kötelezettség a megajándékozottat terheli. A teljesítés történhet szóban és írásban is. Az adóhivatal bármelyik kirendeltségén megtehető a szóbeli bejelentés, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel és igazolást állítanak ki a bejelentés tényéről. Amennyiben okirat készült az ajándékozásról, akkor a bejelentéshez azt mellékelni kell. Az  írásbeli bejelentésnek nincs kötött formája, de közölni kell a felek azonosító adatait, valamint az ajándékozás tárgyát. Természetesen ebben az esetben is mellékelni kell az okiratot, ha készült.

Hogyan és hány hónapra kaphatok részletfizetési kedvezményt a vagyonszerzési illeték megfizetésére?
Az illeték megfizetésével kapcsolatban fizetési kedvezményt kérelemre biztosít az adóhatóság. A törvény nem szabja meg az adható részletek számát, ez a hivatal mérlegelési jogkörébe tartozik. Általánosságban elmondható, hogy részletfizetést magánszemélyek részére akkor engedélyeznek, ha a magánszemély valószínűsíti, hogy az illeték azonnali és egyösszegű megfizetése a saját, illetve vele együtt élők megélhetését veszélyezteti. Amennyiben igénybe kívánja venni a fizetési kedvezményt, akkor tehát kérelmet kell benyújtania a lakóhely szerint illetékes elsőfokú adóhatósághoz. A kérelemben célszerű megjelölni azt az összeget, amit havonta a megélhetés veszélyeztetése nélkül ki tud fizetni, illetve célszerű csatolni az adóhatóság által rendszeresített adatlapot kitöltve, melyet le lehet tölteni a www.apeh.hu weboldalról.