Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Társasági jog

Társasági jog

Munkajog

Munkajog

Mediáció

Mediáció

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Családjog

Családjog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Röviden... - 2009.01.27.

Mivel 800.000 Ft-ról van szó, ezért a válasz igen. 2009. január 1-től ugyanis az egymillió forintot meg nem haladó pénz illetve dolog kiadására irányuló lejárt követelések peres úton nem, kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthetők, a tavalyi kétszázezer forintos összeghatárhoz képest. Ezzel egy időben megváltozott a fizetési meghagyás formanyomtatványa is, amennyiben a lejárt követelésünket már nemcsak forintban, hanem euróban is feltüntethetjük rajta. 2009. július 1-től pedig lehetőség lesz a fizetési meghagyás iránti kérelmet elektronikus úton is benyújtani, mely esetben a bíróság a jelenlegi 15 nap helyett legfeljebb 3 nap alatt fogja elintézni a fizetési meghagyás kibocsátását automatikus feldolgozás keretében.

Mostanában sokat hallani a „kisértékű perekről”. A kérdésem az, hogy mit kell tudni erről a performáról?
Ezt az új pertípust 2009. január 1-től a Polgári Perrendtartás vezette be abból a célból, hogy bizonyos eljárások gyorsabban, egyszerűbben záródjanak le. Akkor kell alkalmazni a kisértékű perekre vonatkozó szabályokat, amikor - az előző kérdésben már érintett - fizetési meghagyással szemben a kötelezett ellentmondással élt, és a követelés összege nem haladja meg az egymillió forintot. A kisértékű perekre vonatkozó szabályok időben korlátozzák például a bizonyítási indítványok, viszontkereset és a beszámítási kifogás előterjesztését, a keresetváltoztatást, valamint szűkebb körben van lehetőség a fellebbezésre. Ezek a szabályok azt kívánják elősegíteni, hogy az eljárás minél rövidebb idő alatt befejeződhessen.

Hitelt vettem fel, azonban nem tudtam a havi törlesztő részleteket fizetni, ezért lefoglalták az ingatlanomat. Igaz, hogy az interneten fogják elárverezni a házamat?
Részben igen, ugyanis a végrehajtási eljárás szabályai módosultak. Tavaly a lefoglalt ingatlanokat árverésen, nyilvános pályázaton, és árverésen kívüli eladás mellett értékesítették a bírósági végrehajtók. 2009. január 1-jével azonban megszűnt a nyilvános pályázat, az árverés azonban egy komplexebb értékesítési formává vált. Ez azt jelenti, hogy az ingatlanra többféle módon is lehet vételi ajánlatot tenni: először a világhálóra kerül fel egy hirdetmény az ingatlanról, melyre egy hónapon keresztül lehet elektronikus úton ajánlatokat tenni, ezt követően az árverés napján és helyén az eddig is megszokott módon személyesen megjelenve szóban lehet licitálni.