Ingatlanjog

Ingatlanjog

Munkajog

Munkajog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Családjog

Családjog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Társasági jog

Társasági jog

Mediáció

Mediáció

Hagyaték

Tisztelt Olvasó!

A hatályos, hagyatéki eljárásról szóló IM Rendelet értelmében belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye szerint illetékes jegyző intézkedik. A leltározást - mint leltárelőadó - a jegyző által megbízott előadó végzi. A leltár elkészítése történhet a hagyatéki tárgyak fekvésének a helyén, vagy a leltárelőadó hivatalos helyiségében. Ha a leltár elkészítése nem a helyszínen történik, a leltár elkészítéséhez szükséges adatokat a leltárelőadó a meghalt személy hozzátartozóinak meghallgatása útján és a jegyzőnél rendelkezésre álló adatok alapján állapítja meg. A közjegyző a hagyatéki eljárást a hagyatéki leltár beérkezése, illetőleg a nála tett bejelentés után azonnal megindítja, ha magyar állampolgár után belföldön ingatlan vagyon maradt, vagy csak ingóság maradt ugyan, de az ingóság értéke – további feltételek fennállása esetén - a háromszázezer forintot meghaladja.

Ön levelében nem említette, hogy a leltározásra nem került vagyontárgyak ingó, vagy ingatlan vagyontárgyak, úgyszintén azt sem, hogy azok mekkora értéket képviselnek. Szükséges tudnia, hogy magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlan vagyont minden esetben leltározni kell, míg az örökhagyó után belföldön maradt ingóságok tekintetében – további feltételek teljesülése esetén - csak akkor kell leltározást végezni, ha azok értéke a háromszázezer forintot meghaladja.

Tehát – konkrét esetben -, ha az elhunyt után maradt hagyatékból csupán a 300.000 forintot meg nem haladó ingóságok nem kerültek leltározásra, akkor a hagyatéki leltározás a jogszabályoknak megfelelően készült el. Ha pedig ezen összeget meghaladó, a hagyatékhoz tartozó valamilyen ingó vagy ingatlan vagyontárgy a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő, póthagyatéki eljárás lefolytatásának van helye, mely eljárás megindítását akár Ön is kezdeményezheti annál a közjegyzőnél, aki az alap hagyatéki eljárást lefolytatta. További fontos információ, hogy a - Büntető törvénykönyv értelmében - a hagyatéki vagyontárgy eltitkolása pénzügyi bűncselekményt valósíthat meg, mely esetben Ön az illetékes hatóságnál feljelentést tehet.

Felmerülhet kérdésként, hogy honnan lehet tudni a hagyatéki vagyontárgyak értékét. A hatályos szabályozás értelmében az öröklési illeték alapjául szolgáló vagyontárgyak forgalmi értékét az Adóhatóság állapítja meg.

A Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai