Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Mediáció

Mediáció

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Társasági jog

Társasági jog

Munkajog

Munkajog

Családjog

Családjog

Foglaló

Tisztelt Olvasó!

A szerződéskötési szabadság körében nincs akadálya, hogy a felek abban állapodjanak meg, hogy egy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek. Ezt hívjuk előszerződésnek, melyet a szerződésre előírt alakban kell megkötni. Az előszerződésre egyébként az annak alapján megkötendő szerződésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A szerződés megkötésekor a kötelezettségvállalás jeléül foglalót lehet adni - írja a Ptk. Ha a szerződést teljesítik, a foglalót a szolgáltatás ellenértékébe be kell számítani, ha pedig a foglaló a beszámításra nem alkalmas, vagy a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

E körben fontos arra rámutatni, hogy a foglaló sorsa attól függ, hogy melyik szerződő fél felelős a teljesítés meghiúsulásáért. Amennyiben a teljesítés meghiúsulása annak a szerződő partnernek a hibájára vezethető vissza, aki a foglalót adta, a foglalót elveszíti, tehát a foglaló a másik szerződő partnernél marad. Amennyiben a teljesítés meghiúsulása annak a hibájából történt, aki a foglalót kapta, köteles az átvett foglaló összegének kétszeresét visszafizetni a másik fél részére.

Kiemelendő, hogy a fenti szabályok csak akkor „lépnek életbe”, ha a teljesítés meghiúsul. Konkrét esetben, ha az előszerződés teljesítése érdekében Ön úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható - tehát a késedelem Önnek nem felróható - csakis a hitelintézetnek, s a szerződés teljesítését kívánja, akkor Ön nem veszíti el az átadott foglalót.

Csupán a levelében írt információkra támaszkodva azt javasoljuk, hogy várja meg, amíg megkapja a hitelt, s az igényelt összeget kiutalja a bank. Amennyiben a szerződő partnere a fizetést nem fogadja el, vagy a végleges adásvételi szerződést nem írja alá, haladéktalanul forduljon ügyvédhez, ugyanis egy polgári peres eljárás keretében kérheti a bíróságtól, hogy a végleges adásvételi szerződést az előszerződésben meghatározott tartalommal hozza létre, így az Ön tulajdonjoga bejegyzésre kerülhet az ingatlan-nyilvántartásba.

A Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai